За Апрель, 2017Зима, лед, рыбалка

Прекрасная возможность испытать удачу в ловле рыбы выпало рыболовам-любителям ОАО "Дятловский сыродельный завод". Администрация и профсоюзная организация предприятия подготовили для коллектива конкурс выходного дня, который перерос в настоящий праздник с подарками, анекдотами, дегустацией ухи.

Соревнования проводились в последнюю субботу января на озере в Немковичах. В борьбу за лидерство вступили четыре команды по четыре человека в каждой: "Мотыль", "Мармышки", "Щуки", "Юность". Для участников была подготовлена ​​интересная, богатая на испытания программа, которая учитывала самые популярные традиции рыбной ловли.Дом культуры на колесах

Коллектив сектора внестационарного обслуживания населения Дятловского районного центра культуры и народного творчества уже не первый год ведет активную работу в отдаленных, малонаселенных деревнях района, там, где давно нет ни клубов, ни библиотек. Для местных жителей это единственная возможность вживую посмотреть и послушать выступления артистов. О том, как сложился 2016-й год - Год культуры для маленького мобильного коллектива, рассказала заведующая сектором внестационарного обслуживания населения Анна Харлинская.

- Анна Валерьяновна, как часто в этом году выезжали на гастроли?
- График у нас был насыщенный. Раз в неделю обязательно выезжали в сельский Совет, который определяли заранее. Старались не ограничиваться только одним населенным пунктом. За один день посещали несколько деревень, чтобы как можно больше людей порадовать песней, подарить им хорошее настроение.Вас поздравляем и желаем!

Под таким названием в Центре социального обслуживания населения Дятловского района прошло торжественное собрание социальных работников, занятых надомным обслуживанием. В зале собрались женщины, большинство из которых работает в отдаленных малонаселенных деревнях. Каждая социальная работница обслуживает по 10-12 пожилых граждан.

В конце месяца соцработницы приезжают в Дятлово сдать отчеты и побывать на занятиях, во время которых правоохранители, спасатели, специалисты других ответственных служб объясняют, как обезопасить пожилых людей от мошенников, преступников, уберечь от пожара.Зіма, лёд, рыбалка

Выдатная магчымасць выпрабаваць удачу ў лоўлі рыбы выпала рыбаловам-аматарам ААТ "Дзятлаўскі сыраробны завод". Адміністрацыя і прафсаюзная арганізацыя прадпрыемства падрыхтавалі для калектыву конкурс выхаднога дня, які перарос у сапраўднае свята з падарункамі, анекдотамі, дэгустацыяй юшкі.

Спаборніцтвы ладзіліся ў апошнюю суботу студзеня на возеры ў Нямковічах. У барацьбу за лідарства ўступілі чатыры каманды па чатыры чалавекі ў кожнай: "Матыль", "Мармышкі", "Шчупакі", "Юнацтва". Для ўдзельнікаў была падрыхтавана цікавая, багатая на выпрабаванні праграма, якая ўлічвала самыя папулярныя традыцыі рыбнай лоўлі.Дом культуры на колах

Калектыў сектара пазастацыянарнага абслугоўвання насельніцтва Дзятлаўскага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці ўжо не першы год вядзе актыўную работу ў аддаленых, маланаселеных вёсках раёна, там, дзе даўно няма ні клубаў, ні бібліятэк. Для мясцовых жыхароў гэта адзіная магчымасць ужывую паглядзець і паслухаць выступленні артыстаў. Пра тое, як склаўся 2016-ты год - Год культуры для маленькага мабільнага калектыву, расказала загадчыца сектара пазастацыянарнага абслугоўвання насельніцтва Ганна Харлінская.

— Ганна Валяр'янаўна, як часта детась выязджалі на гастролі?
— Графік у нас быў насычаны. Раз у тыдзень абавязкова выязджалі ў сельскі Савет, які вызначалі загадзя. Стараліся не абмяжоўвацца толькі адным населеным пунктам. За адзін дзень наведвалі некалькі вёсак, каб як мага больш людзей парадаваць песняй, падарыць ім добры настрой. Мы праводзілі дні адпачынку, святы вёсак, віншавалі юбіляраў. Асабліва цёпла сустракалі нашы гледачы канцэртныя праграмы "Рэцэпт даўгалецця", "Жанчына. Вясна. Каханне", "Цяпло сэрцаў мы аддаём вам, людзі", "Прыміце нашы віншаванні, юбіляры!". Шмат правялі тэматычных праграмаў: да Дня Вялікай Перамогі — "Нам дарогі гэтыя забыць нельга", да 75-годдзя з дня пачатку вайны — "Звон смутку", да святаў вёсак — "Нам гады — не бяда", да акцый за здаровы лад жыцця — "Быць здаровым — гэта выгадна". Арганізоўвалі святы для людзей, якія жывуць у аддзяленні кругласутачнага знаходжання для састарэлых у гарпасёлку Казлоўшчына. Канцэрты, прымеркаваныя да Года культуры, ладзілі рэйдамі ў вёсках у час прыезду аўталавак па прынцыпе: куды накіроўваецца аўтамабіль спажыўтаварыства, туды і мы. Пакуль людзі набывалі неабходныя пакупкі, рабілі заяўкі прадаўцу, мы іх забаўлялі гумарэскамі, радавалі народнымі песнямі, каб не сумавалі ў чарзе.Вас віншуем і жадаем!

Пад такой назвай у Цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Дзятлаўскага раёна прайшоў урачысты сход сацыяльных работнікаў, занятых надомным абслугоўваннем. У зале сабраліся жанчыны, большасць з якіх працуе ў аддаленых маланаселеных
вёсках. Кожная сацыяльная работніца абслугоўвае па 10-12 пажылых грамадзян.

У канцы месяца сацработніцы прыязджаюць у Дзятлава здаць справаздачы і пабыць на занятках, у час якіх праваахоўнікі, ратаўнікі, спецыялісты іншых адказных службаў тлумачаць, як засцерагчы пажылых людзей ад махляроў, злачынцаў, зберагчы ад пажару.Охранные системы для дома и офиса

Если вы решили купить охранные системы для дома и офиса, необходимо обратить внимание не только на цену, но и на основные характеристики выбранного товара.МОЛОДЕЖЬ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках зональной субботы и деятельности хобби-центра "Вектор" Центр творчества детей и молодежи города Дятлово организовал и провел социально творческую акцию "Молодежь. Культура. Образование", приуроченную к Году науки в Беларуси.
Основной целью мероприятия было доказать, что молодежь, которая читает, - модная и современная.

Участие в акции приняли учащиеся 11 учреждений образования района. Они приняли участие в конкурсе-презентации "Бук-кроссинг", который проходил под девизом "Прочитал? Заинтересовался? Посоветуй другому". Группы учащихся творчески представили свои любимые литературные произведения, а помогали им библиотекари школ района.МОЛАДЗЬ. КУЛЬТУРА. АДУКАЦЫЯ

У рамках занальнай суботы і дзейнасці хобі-цэнтра "Вектар" Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі горада Дзятлава арганізаваў і правёў сацыяльна творчую акцыю "Моладзь. Культура. Адукацыя", прымеркаваную да Года навукі ў Беларусі.
Асноўнай мэтай мерапрыемства было даказаць, што моладзь, якая чытае, — модная і сучасная.

Удзел у акцыі прынялі навучэнцы 11 установаў адукацыі раёна. Яны паўдзельнічалі ў конкурсе-прэзентацыі "Буккросінг", які праходзіў пад дэвізам "Прачытаў? Зацікавіўся? Парай іншаму". Групы навучэнцаў творча прадставілі свае любімыя літаратурныя творы, а дапамагалі ім бібліятэкары школ раёна.Сельский сход в Леоновичах

Народная мудрость свидетельствует: лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Чтобы сделать правильные выводы и не повторить допущенных другими ошибок, обсудить проблемные вопросы, собрались жители Козловщинского сельского Совета на сельское собрание, проходившее в агрогородке Леоновичи. В этом году это первый сельский сход на территории района.

Спасатели прибыли за час до начала мероприятия и провели показ пожарной техники ученикам местной школы. Дети с большим интересом рассматривали технику и устройства пожарных, вспомнили правила безопасности и алгоритм сообщения о пожаре. От районного отдела по чрезвычайным ситуациям ученики начальных классов получили наклейки, росписи и книги об основах безопасного поведения.Зимняя рыбалка - 2017

На водохранилище "Новоельнянское" под эгидой Дятловской районной организационной структуры республиканского государственного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" прошли межрайонные соревнования по рыбной ловле со льда на мормышку.

Соревнования собрали около 50 любителей рыбалки, которые соревновались в командном и личном первенстве. В рыбалке участвовали команды Дятловской, Кореличской, Новогрудской организационных структур общества охотников и рыболовов, а также местное ОАО "Новоельнянский комбинат хлебопродуктов".ЗІМОВАЯ РЫБАЛКА

На вадасховішчы "Наваельнянскае" пад эгідай Дзятлаўскай раённай арганізацыйнай структуры рэспубліканскага дзяржаўнага аб'яднання "Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў" прайшлі міжраённыя спаборніцтвы па рыбнай лоўлі з лёду на мармышку.

Спаборніцтвы сабралі каля 50 аматараў рыбалкі, якія спаборнічалі ў камандным і асабістым першынстве. У рыбалцы ўдзельнічалі каманды Дзятлаўскай, Карэліцкай, Навагрудскай арганізацыйных структураў таварыства паляўнічых і рыбаловаў, а таксама мясцовае ААТ "Наваельнянскі камбінат хлебапрадуктаў".СЕЛЬСКІ СХОД У ЛЯВОНАВІЧАХ

Народная мудрасць сведчыць: лепш вучыцца на чужых памылках, а не на сваіх. Каб зрабіць правільныя высновы і не паўтарыць
дапушчаных іншымі памылак, абмеркаваць праблемныя пытанні, сабраліся жыхары Казлоўшчынскага сельскага Савета на сельскім сходзе, які прайшоў у аграгарадку Лявонавічы. Сёлета гэта першы сельскі сход на тэрыторыі раёна.

Ратаўнікі прыбылі за гадзіну да пачатку мерапрыемства і правялі паказ пажарнай тэхнікі вучням мясцовай школы. Дзеці з вялікім інтарэсам разглядалі тэхніку і прылады пажарных, успомнілі правілы бяспекі і алгарытм паведамлення аб пажары. Ад раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях вучні пачатковых класаў атрымалі наклейкі, размалёўкі і кнігі аб асновах бяспечных паводзінаў.Происходит от имени Семен

Деревня Семеновичи некогда была большим населенным пунктом, который насчитывал около 350 жителей. Сегодня здесь живут только четыре человека.

Как свидетельствует книга «Память», название деревни пошло от собственного имени Семен. О прошлом и современном состоянии деревни корреспонденту газеты "Перамога" рассказала жительница Семеновичей Анна Владимировна Рыбак.Состоялось заседание клуба "КОНТАКТ"

Первое в этом году заседание клуба "Контакт", действующего при Дятловском социально-педагогическом центре и направленного на работу с подростками, которые имеют проблемы в воспитании, прошло в гимназии №1 города Дятлово.

Мероприятие прошло с участием благочинного церквей Дятловской округа протоиерея Николая Пинчука, а также гостей из Минска - представителей союза сестричеств милосердия при Белорусской Православной Церкви, социального отдела Минской епархии, Минской социально-просветительской организации "Бриз".Лыжные гонки: Серебряная команда Роготновской школы

Отлично выступили в областной спартакиаде по месту жительства, которая состоялась в Новогрудском районе (биатлонно-спортивный комплекс в Сельце), лыжники Роготновский школы под руководством тренера Николая Анацко.

Обе команды (мальчишечья и девичья) стали серебряными призерами в эстафетных гонках на 3 (парни) и 2 (девушки) километра.3имнее многоборье: Дмитрий Татаринов - вице-чемпион областной спартакиады

В Лиде в программе областной зимней спартакиады школьников "Защитник Отечества" (лыжная гонка на 5 км, подтягивание на перекладине, стрельба) соревновались 19 команд со всех районов Гродненской области.

Успешно выступила сборная команда Дятловского района - заняла 6-е командное место (в прошлом году, для сравнения, было 16-е место).ПАХОДЗIЦЬ АД IМЯ СЯМЁН

Веска Сямёнавічы некалі была вялікім населеным пунктам, які налічваў каля 350 жыхароў. Сёння тут жывуць толькі чатыры чалавекі.

Як сведчыць кніга "Памяць", назва вёскі пайшла ад уласнага імя Сямён. Аб мінулым i сучасным стане вёскi карэспандэнтцы газеты "Перамога" расказала жыхарка Сямёнавічаў Ганна Уладзіміраўна Рыбак.

Яна нарадзілася ў Сямёнавічах ў 1949 годзе. Закончыла тут васьмігодку. А вось дзясяты і адзінаццаты класы наведвала ў Раготне.АДБЫЛОСЯ ПАСЯДЖЭННЕ КЛУБА “КАНТАКТ"

Першае ў гзтым годзе пасяджэнне клуба "Кантакт", якi дзейнiчае пры Дзятлаўскім сацыяльна-педагагічным цэнтры і скіравана на работу з падлеткамі, якія маюць праблемы ў выхаванні, адбылося ў гімназіі №1 горада Дзятлава.

Мерапрыемства прайшло з удзелам Благачыннага цэркваў Дзятлаўскай акругі протаіерэя Мікалая Пінчука, а таксама гасцей з Мінска — прадстаўнікоў саюза сястрынстваў міласэрнасці пры Беларускай Праваслаўнай Царкве, сацыяльнага аддзела Мінскай епархіі, Мінскай сацыяльна-асветніцкай арганізацыі "Брыз".ЛЫЖНЫЯ ГОНКІ: Сярэбраная каманда Раготнаўскай школы

Выдатна выступілі ў абласной спартакіядзе па месцы жыхарства, якая адбылася ў Навагрудскім раёне (біятлонна-спартыўны комплекс у Сяльцы), лыжнікі Раготнаўскай школы пад кіраўніцтвам трэнера Мікалая Анацкі.

Абедзве каманды (хлапечая і дзявочая) сталі сярэбранымі прызёрамі ў эстафетных гонках на 3 (хлопцы) і 2 (дзяўчаты) кіламетры.3IMOBAE ШМАТБОР'Е

Дзмітрый Татарынаў - віцэ-чэмліён абласной спартакіяды

У Лідзе ў праграме абласной зімовай спартакіяды школьнікаў "Абаронца Айчыны" (лыжная гонка на 5 км, падцягванне на перакладзіне, стральба) спаборнічалі 19 камандаў з усіх раёнаў Гродзенскай вобласці.

Паспяхова выступіла зборная каманда Дзятлаўскага раёна — заняла 6-е каманднае месца (летась, для параўнання, было 16-е месца).Скромная, дружелюбная, вежливая женщина

Учителя начальных классов. Родители доверяют им самое дорогое, что есть в жизни, - своих детей. Работать с учениками начальных классов сложно и ответственно. От первого учителя зависит, как дети дальше будут учиться в школе, каковы взаимоотношения сложатся с одноклассниками, наколью учеба будет для них радостной и полезной.

Однажды выбрав профессию педагога, человек остается преданным ей на протяжении всей своей жизни. Так получилось и у Анастасии Константиновны Девойна. В январе 2017 года Анастасия Константиновна отметила свой 80-летний юбилей.Каратэ киокушинкай

Артем Урбанович, Анселм Осипук, Егор Лазута - призеры республиканского турнира

В Минске состоялся Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участвовали в нем более 700 представителей различных видов спортивно-боевых единоборств, в том числе каратэ, таэквондо, рукопашного боя, борьбы.

Областной спортивный клуб киокушинкай каратэ "Барс" представляли и трое дятловчан - Егор Лазута, Анселм Осипук, Артем Урбанович."Наш животновод"

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы особое внимание уделено развитию животноводства и ее мясо-молочного комплекса. Животноводческая отрасль дает основную часть товарной продукции в сельском хозяйстве. С учетом хорошего запаса кормов сейчас стоит задача эффективно использовать их для производства животноводческой продукции, укрепляя через это экономику сельскохозяйственных организаций и уровень финансового благосостояния работников.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса разработали и направили в сельскохозяйственные организации рекомендации по материальному стимулированию животноводов, которые постоянно работают над повышением своего профессионального уровня и честно выполняют свои функциональные обязанности.Завершился Год культуры

Большим концертом в районном Центре культуры и народного творчества завершился Год культуры-2016.

На дятловской сцене выступи лучшие профессиональные и самодеятельные артисты района. Среди них - народный хор ветеранов труда "Ветераны в строю", народный ансамбль музыки и песни "Ятранка", сводный духовой оркестр горпоселка Новоельня, вокальная группа Дятловской детской школы искусств, образцовый ансамбль скрипачей "Звездочки", Белорусский игровой театр ростовых кукол "Куклы для всех ", образцовая театральная студия" Мелодия души", а также Алла Чернявская, Владислав Ракуть, Елена Гузовец, Анна Харлинская.ЕВРОВИДЕНИЕ В КРУТИЛОВИЧАХ. КАК ЭТО БЫЛО?

Интересным и богатым на события был для учащихся Крутиловичского детского сада-средней школы прошлый 2016 год - Год культуры. Школьники знакомились с историей и культурой родного края, встречались с известными земляками, устраивали экскурсии на предприятия и в организации, знакомились с представителями различных профессий, тесно сотрудничали с сельским Домом культуры. Однако наиболее интересным событием года стал школьный проект "Евровидение в Крутиловичах".

Как все происходило? Инициаторами идеи выступили сами учащиеся. Семиклассники предложили осуществить проект в общешкольном масштабе. Педагоги и администрация школы поддержали интересную задумку.СЦІПЛАЯ, ДРУЖАЛЮБНАЯ, ВЕТЛІВАЯ ЖАНЧЫНА

Настаўнікі пачаткоеых класаў. Бацькі давяраюць ім самае дарагое, што ёсць у жыцці, — сваіх дзяцей. Працаваць з вучнямі пачаткоеых класаў складана і адказна. Ад першага настаўніка залежыць, як дзеці далей будуць вучыцца ў школе, якія ўзаемаадносіны складуцца з аднакласнікамі, наколью вучоба будзе для іх радаснай і карыснай.

Аднойчы выбраўшы прафесію педагога, чалавек застаецца адданым ёй на працягу ўсяго свайго жыцця. Так атрымалася і ў Анастасii Канстанцінаўны Дзявойна. Устудзені 2017 года Анастасія Канстанцінаўна адзначыла свой 80-гадовы юбілей.КАРАТЭ КІАКУШЫНКАЙ

Арцём Урбановіч, Анселм Асіпук, Ягор Лазута - прызёры рэспубліканскага турніру.

У Мінску адбыўся Калядны дабрачынны турнір па спартыўна-баявых адзінаборствах. Удзельнічалі ў ім больш за 700 прадстаўнікоў розных відаў спартыўна-баявых адзінаборстваў, у тым ліку каратэ, таэквандо, рукапашнага бою, барацьбы. Абласны спартыўны клуб кіакушынкай каратэ "Барс" прадстаўлялі і трое дзятлаўчан — Ягор Лазута, Анселм Асіпук, Арцём Урбановіч. Усе трое выступілі паспяхова. Арцём Урбановіч стаў пераможцам турніру, Анселм Асіпук і Ягор Лазута — бронзавыя прызёры.К.Дуброўская: "Працаваць было цікава"

Удзельнікі гуртка "Юны журналіст" сярэдняй школы №3 горада Дзятлава любяць сустракацца з цікавымі людзьмі. Нядаўна вырашылі сустрэцца з былой настаўніцай матэматыкі нашай школы Кацярынай Адамаўнай Дуброўскай, якая сёлета адсвяткавала свой юбілейны дзень нараджэння. Кацярына Адамаўна пражыла цікавае жыццё і згадзілася расказаць юным журналістам пра асноўныя яго моманты.

— Нарадзілася я на Віцебшчыне, у вёсцы Кобызева, якая знаходзіцца за 20 кіламетраў ад Оршы. Гзта вельмі прыгожыя мясціны: рака, сенажаць, зусім побач — лес. Бацькі працавалі ў калгасе: бацька — кавалём, маці — паляводам. Да бацькі часта звярталіся па дапамогу аднавяскоўцы: то плуг паправіць, то граблі, то сякач зрабіць. Ён ніколі не адмаўляў і грошай за работу не браў. У вёсцы ўсе дапамагалі адзін аднаму. Мяне і маіх сясцёр (іх у мяне было тры) з дзяцінства прывучалі да працы. Бацькі вярталіся з работы позна, таму хатнія абавязкі мы дзялілі на чатырох, згодна з узростам кожнай. Зарплата калгаснікаў на той час была нязначнай, таму і дзеці старался дапамагаць дарослым, чым маглі. Мы з сёстрамі ўлеткў збіралі ягады і грыбы, вазілі іх у Оршў на базар. На заробленыя грошы набывалі сабе падручнікі да новага навучальнага года і школьную форму. Працаваць было цікава. Я і цяпер вельмі люблю хадзіць па грыбы і ягады, добра арыентуюся нават у незнаемым лесе."Наш жывёлавод"

Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016-2020 гады, гаворыцца ў звароце, асаблівая ўвага нададзена развіццю жывёлагадоўлі і яе мяса-малочнага комплексу. Жывёлагадоўчая галіна дае асноўную частку таварнай прадукцыі ў сельскай гаспадарцы. 3 улікам добрага запасу кармоў цяпер стаіць задача эфектыўна выкарыстаць іх для вытворчасці жывёлагадоўчай прадукцыі, мацуючы праз гэта эканоміку сельскагаспадарчых арганізацый і ўзровень фінансавага дабрабыту работнікаў.

Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь сумесна з рэспубліканскім камітэтам Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу распрацавалі і накіравалі ў сельскагаспадарчыя арганізацыі рэкамендацыі па матэрыяльным стымуляванні жывёлаводаў, якія пастаянна працуюць над павышэннем свайго прафесійнага ўзроўню і сумленна выконваюць свае функцыянальныя абавязкі.ЗАВЯРШЫЎСЯ ГОД КУЛЬТУРЫ

Вялікім канцэртам у раённым Цэнтры культуры і народнай творчасці завяршыўся Год культуры-2016.ЕЎРАБАЧАННЕ Ў КРУЦІЛАВІЧАХ. ЯК ГЭТА БЫЛО?

Цікавым і багатым на падзеі быў для навучэнцаў Круцілавіцкага дзіцячага сада-сярэдняй школы мінулы 2016 год — Год культуры. Школьнікі знаёміліся з гісторыяй і культурай роднага краю, сустракаліся з вядомымі землякамі, ладзілі экскурсіі на прадпрыемствы і ў арганізацыі, знаёміліся з прадстаўнікамі розных прафесій, цесна супрацоўнічалі з сельскім Домам культуры. Аднак найбольш цікавай падзеяй года стаў школьны праект "Еўрабачанне ў Круцілавічах".

Як усё адбывалася? Ініцыятарамі ідэі выступілі самі навучэнцы. Сямікласнікі прапанавалі ажыццявіць праект у агульнашкольным маштабе. Педагогі і адміністрацыя школы падтрымалі цікавую задумку. Напачатку быў выбраны арганізацыйны камітэт, у які ўвайшлі трое старшакласнікаў. Вызначыліся з мэтамі: знайсці таленты сярод навучэнцаў; развіваць мастацкі густ школьнікаў, іх уменне трымацца на сцэне перад вялікай аўдыторыяй, выхоўваць пачуццё сяброўства і маральныя якасці. Але самае галоўнае, што праект быў даступны для ўсіх.Е. Лазовская: "Воспитатель способен превратить занятия в сказку"

Детский сад - прекрасная страна беззаботного детства, где почти каждый из нас нашел первых друзей, получил первые знания, открыл в себе задатки таланта. Этот период в развитии ребенка является очень важным, поэтому на сотрудниках учреждений дошкольного образования лежит большая ответственность: подготовить воспитанников к обучению в школе, заложить в сознание ребенка самые простые и необходимые жизненные правила, помочь овладеть коммуникативными навыками.А. ЛАЗОЎСКАЯ: "ВЫХАВАЛЬНІК ЗДОЛЬНЫ ПЕРАТВАРЫЦЬ ЗАНЯТКІ Ў КАЗКУ"

Дзіцячы сад - цудоўная краіна бесклапотнага дзяцінства, дзе амаль кожны з нас знайшоў першых сяброў, атрымаў першыя веды, адкрыў у сабе задаткі таленту. Гэты перыяд у развіцці дзіцяці з'яўляецца вельмі важным, таму на супрацоўніках установаў дашкольнай адукацыі ляжыць вялікая адказнасць: падрыхтаваць выхаванцаў да навучання ў школе, закласці ў свядомасць дзіцяці самыя простыя і неабходныя жыццёвыя правілы, дапамагчы авалодаць камунікатыўнымі навыкамі. Сапраўдным прыкладам у гэтых адносінах можна лічыць дзіцячы сад №1 горада Дзятлава, які называюць надзейным бацькі і ў які з радасцю ходзяць дзеці. Пра дзейнасць дашкольнай установы расказвае загадчыца садка Алена Іванаўна Лазоўская:

— Наш калектыў пастаянна абнаўляецца маладымі спецыялістамі, таму вялікую ўвагу мы надаём іх падрыхтоўцы і прафесійнаму суправаджэнню. На базе нашай установы адукацыі працуе раённая "Школа маладога настаўніка", якую ўзначальвае намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці Святлана Васільеўна Іода. Тут маладыя педагогі не толькі нашага садка, але і з іншых установаў адукацыі раёна знаёмяцца з работай нашых вопытных педагогаў, атрымліваюць кансультацыі, наведваюць практычныя заняткі і мерапрыемствы з дзецьмі. За "круглым сталом" маладыя педагогі абмяркоўваюць і вырашаюць розныя педагагічныя сітуацыі, выказваюць хвалюючыя іх пытанні і атрымліваюць дапамогу вопытных калегаў. Гэта дапамагае маладым спецыялістам адчуць упэўненасць у сваіх сілах, хутчэй адаптавацца да адукацыйнага працэсу.Аренда теплохода в столице Украины

Аренда теплохода в столице Украины? – Рекомендую «Рентфлот»!

Одним из самых романтичных и оригинальных видов отдыха и проведения мероприятий является прогулка на теплоходе. Есть, конечно, счастливые обладатели личного водного транспорта, но их единицы. Поэтому для всех остальных важно знать, где взять судно в аренду.Спа-программа – лучший вид отдыха для души и тела

Спа-программа, которая включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий, является наилучшим видом отдыха и зарядки энергией для тела и души. В этом уже успели убедиться гости тайского салона в Минске Тамаринд Тай Спа. Посещение салона позволяет, как отдохнуть и зарядиться свежим дыханием, так и качественно оздоровить свой организм.

Спа-программа в Минске в Тамаринд Тай СпаКачественное бюро переводов

Бюро переводов «Инфоперевод» предоставляет свои услуги на территории Украины с 2001 года и обеспечивает полную конфиденциальность. Сотрудники компании являются носителями 50 языков, работают с текстами любой тематики. Высокая квалификация, стажировка и проживание за границей позволяют обслуживать известные украинские и зарубежные компании.

Цены на перевод

Немаловажным фактором, на который в первую очередь ориентируются многие клиенты, является стоимость услуг. Прайс-листы бюро переводов и расценки частных исполнителей отличаются незначительно, потому стоит насторожиться, если переводчик готов предоставить свои услуги за бесценок. В данном случае существует риск получения некачественного текста. Если же в бюро установлены чрезмерно высокие цены, возможно, там хотят извлечь максимальную выгоду при обращении клиентов, которые не знакомы с особенностями рынка.Входные двери, как правильно выбирать?

металлические двери в МинскеПрактически любая современная квартира или частный дом могут стать мишенью для атак злоумышленников. Дорогая бытовая техника, деньги и ювелирные украшения, предметы антиквариата могут стать их добычей, если на пути вора не встанут надежной преградой двери входные, приобретенные в солидной компании, отвечающей за качество тех дверных конструкций, которые она продает. Но как же их выбирать? Этот вопрос интересует многих из наших уважаемых читателей.

Давайте попробуем найти ответ на данный вопрос вместе. Ведь хорошие конструкции дверные нужны всегда! Для этого следует (для начала) сформулировать основные требования.Смеситель для ванны купить в Минске, как правильно это сделать?

Если вам необходимо купить смеситель для ванной, либо вам просто интересна информация данного характера, то это статья – именно для вас. Купить хороший смеситель для ванной не так и сложно, как это может показаться на первый взгляд.

Именно от того, насколько качественная сантехника будет установлена в доме, во многом зависит и комфорт проживания и самого владельца квартиры (частного дома – разницы нет никакой), и членов его семьи. Но выбрать сантехнику правильно не составит особого труда, если располагать необходимой для этого информацией.Слово о директоре

Любая школа начинается с директора. Он подобен режиссеру, который ставит спектакль, хотя сам и не всегда выходит на сцену. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, помогает поверить в свои силы. Таким человеком и руководителем много лет был Иосиф Михайлович Мартинчик. Его имя известно многим жителям нашего района. О нем с теплотой отзываются бывшие выпускники и работники Яворской средней школы.

Все начиналось так. Много лет назад выпускник Рудояворской школы Иосиф Мартинчик решил стать учителем. Его мечта осуществилась после окончания Берестовицкого педагогического училища, Гродненского педагогического института и службы в армии. С 1969 Иосиф Михайлович начал учительствовать в Малошестаковской восьмилетке. С 1976 по 1978 года работал в должности директора Подвеликовской восьмилетней школы. В 1978 году возглавил педагогический коллектив Яворской средней школы.Слова пра дырэктара

Любая школа пачынаецца з дырэктара. Ён падобны да рэжысёра, які ставіць спектакль, хоць сам і не заўжды выходзіць на сцэну. Яго ўпэўненасць у поспеху зараджае аптымізмам, дапамагае паверыць у свае сілы. Такім чалавекам і кіраўніком шмат гадоў быў Іосіф Міхайлавіч Марцінчык. Яго імя вядома многім жыхарам нашага раёна. Аб ім з цеплынёй адгукаюцца былыя выпускнікі і работнікі Яварскай сярэдняй школы.

Усё пачыналася так. Шмат гадоў таму выпускнік Рудаяварскай школы Іосіф Марцінчык вырашыў стаць настаўнікам. Яго мара ажыццявілася пасля заканчэння Бераставіцкага педагагічнага вучылішча, Гродзенскага педагагічнага інстытута і службы ў арміі. 3 1969 года Іосіф Міхайлавіч пачаў настаўнічаць у Малашастакоўскай васьмігодцы. 3 1976 па 1978 гады працаваў на пасадзе дырэктара Падвялікаўскай васьмігадовай школы. У 1978 годзе ўзначаліў педагагічны калектыў Яварскай сярэдняй школы.Близкое счастье

Часто наше личное счастье - нет за тридевять земель, а совсем рядом, стоит его только рассмотреть. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с семьей Тарасиков из деревни Большие Шестаки. Снова жених и невеста скоро отметят бриллиантовую свадьбу.

- Шестьдесят лет вместе пролетели, как одно мгновение, - говорит хозяин семьи Станислав Мартинович Тарасик.

С женой Леанардой Брониславовной они родились в Великих Шестаках. Оба посещали здешнюю школу-восьмилетку. Были знакомы, а вот заметили друг друга по-настоящему позже, когда уже школьниками не были.

Источник: Дятловская районная газета "Перамога" и интернет-портал http://diatlovonews.by/