За Июль, 2012У чым сапраўднае шчасце

Шчасце трэба не браць, а дарыць… Сапраўднае шчасце прыходзіць да чалавека знянацку, гледзячы, як ён ставіцца да жыцця і да людзей. Чалавек — гаспадар свайго шчасця.

Сваё шчасце кожны з нас выпрацоўвае ў сабе сам.

Рэцэптаў выпрацоўкі шчасця ў тэорыі да 21 стагоддзя назапасілася даволі шмат, асабліва дзякуючы развіццю псіхалогіі, філасофіі і іншым навукам. Хачу адзначыць, перш за ўсё, пяць рэчаў, якія дапамогуць чалавеку быць шчаслівым.Мудрасць - не значыць старасць

Восень жыцця, як і пару года, трэба ўдзячна прымаць. Апошнім часам даводзіцца прыкмячаць, што няспыннаму і абавязковаму планаванню падпарадкоўваецца нават такая рэч, як жыццё. Мы літаральна ведаем усё наперад: калі сыходзіць юнацтва, колькі доўжацца сталыя гады і калі чакаць старасць. Ды ў вялікім сусвеце мы выглядаем часам бездапаможна, быццам тыя мурашы, якія адвечна мітусяцца, працуюць, не зважаючы на тое, што іх сэнс жыцця і існавання – мурашнік – можа разбурыць чыйсьці неасцярожны крок ці наўмысная шкода. Бо забываем, што паняцце душы не падпарадкоўваецца нічыім законам і планам.

… Цяпер я знаходжуся ва ўзросце, калі досыць поўнае ўяўленне пра старасць складваецца з вопыту маіх бабуляў і дзядуляў, іх штодзённых клопатаў і выхаваўчых натацый. Але мне пашанцавала пазнаёміцца з жанчынай, якая мае ўжо амаль 73 гады і, як яна сама любіць гаварыць, адзінае рускае імя, што заканчваецца на зычны. Яна амаль поўнасцю змяніла ўсе мае ўяўленні пра старасць. У мяне нават язык не паварочваецца назваць Любоў Дзям’янаўну Жэгалік “старой”, бо нязгасны агеньчык маладосці ў вачах, амаль юнацкі запал у душы, а таксама сучаснасць у поглядах і меркаваннях выдаюць натуру энергічную і маладую.Несколько известных курортов Индонезии.

Когда туристы говорят об Индонезии, то сразу вспоминают про Бали. Групповые туры на Бали наиболее разрекламированы, однако, это не единственный курорт Индонезии. В этой стране есть на что посмотреть.С олимпийским вдохновением

На Дятловщине, в урочище Рыбаки состоялся 12 туристический слет работников Гродненского областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк ", приуроченный к 90-летию "Беларусбанка ".

На торжественном открытии мероприятия присутствовали председатель Дятловского райисполкома Иван Иосифович Крохмальчик и начальник филиала № 400 Гродненского областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк" Иван Иосифович Гоман. Они дали старт туристическим соревнованиям банковских работников.З алімпійскім натхненнем

На Дзятлаўшчыне, ва ўрочышчы Рыбакі адбыўся 12 турысцкі злёт работнікаў Гродзенскага абласнога ўпраўлення ААТ "ААБ "Беларусбанк", прымеркаваны да 90-годдзя "Беларусбанка".

На ўрачыстым адкрыцці мерапрыемства прысутнічалі старшыня Дзятлаўскага райвыканкама Іван Іосіфавіч Крахмальчык і начальнік філіяла №400 Гродзенскага абласнога ўпраўлення ААТ "ААБ Беларусбанк" Іван Іосіфавіч Гоман. Яны далі старт турысцкім спаборніцтвам банкаўскіх работнікаў.

На ўрачыстым пастраенні таксама ўсе яго ўдзельнікі павіншавалі Івана Іосіфавіча Гомана з прысваеннем яму ганаровага звання "Чалавек года Гродзеншчыны". Мы ганарымся, што кіраўнік менавіта нашага банка, ураджэнец Дзятлаўшчыны, атрымаў гэтае высокае званне напярэдадні юбілею "Беларусбанка".Фестиваль православной культуры "Кладезь"

С 1 по 4 августа в Дятлово пройдет фестиваль православной культуры "Кладезь".

Главным событием фестиваля станет прибытие ковчега с частицами мощей святой Марии Магдалины, а также икон с частицами мощей святых апостолов Петра и Павла, святого великомученика, целителя Пантелеимона и святого младенца Гавриила Белостокского. У всех желающих будет возможность помолиться и попросить помощи, заступничества святых.

Фестивальная программа будет насыщенной. Откроется она 1 августа крестным ходом от храма Преображения Господня в городе Дятлово. Проходить фестиваль будет на площади 17 сентября. Торжественное открытие назначено на 10 часов.Костел "вышел из укрытия"


Наш костел наконец-то можно будет увидеть во всей красе, благодаря спиленным деревьям. К тому же рабочим и строителям будет легче покрасить костел, да и сырости будет поменьше на стенах.Фестываль праваслаўнай культуры "Кладезь"

3 1 па 4 жніўня ў Дзятлаве будзецца фестыв.: праваслаўнай культуры "Кладезь".

Галоўнай падзеяй фестывалю стане прыбыццё каўчэга з частачкамі мошчаў святой Марыі Магдаліны, а таксама ікон з частачкамі мошчаў святых апосталаў Пятра і Паўла, святога вялікамучаніка, лекара Панцеляймона і святога немаўпяці Гаўрылы Беластоцкага.

Ва ўсіх жадаючых будзе магчымасць памаліцца і папрасіць дапамогі, заступніцтва святых. Фестывальная праграма будзе насычаная. Адкрыецца яна 1 жніўня хрэсным ходам ад храма Прэабражэння Гасподня ў горадзе Дзятлаве. Праходзіць фестываль будзе на плошчы 17 Верасня. Урачыстае адкрыццё прызначана на 10 гадзін.Растет в огороде ... беда

Все хорошо знают мак, который используется в кондитерских изделиях. Однако далеко не все представляют, какой вред здоровью человека может нанести это растение, если окажется в руках злоумышленников, которые могут изготовить из него наркотик.

Мак содержит в себе алкалоиды опия - наркотического средства. Лица, страдающие наркотической зависимостью, изготовляют из этого растения наркотическое средство - маковую соломку, также из мака получается наркотик - млечный сок мака, он же опий-сырец. Опасны указанные наркотики еще и тем, что, согласно статистическим данным, они наиболее часто применяются несовершеннолетними, наркотическая зависимость у которых возникает уже после двух-трех применений наркотиков.По пожарной безопасности - подготовлены

17 июля состоялся совместный рейд Дятловского РОЧС, Гродненского областного управления МЧС и районной газеты "Перамога". Задачей было - проверить, каким образом соблюдается пожарная безопасность на местах уборки и хранения зерна, а также дать советы и разъяснить проблемные вопросы.

Накануне уборочной компании комбайнеры и операторы зерносушильных комплексов прошли подготовительные курсы в Дятловском РОЧС, по окончании сдали экзамены и получили удостоверения установленного образца. Поэтому во время совместного рейда проверялась не только техническая подготовленность хозяйств к чрезвычайным ситуациям, но и умение работников оперативно и правильно на них реагировать.Штрафы - не сомоцель Комитета Госконтроля

Комитетом области с целью обеспечения контроля за ходом выполнения поручения Президента Республики Беларусь по возврату валютной выручки в республику с сентября 2011 года осуществляется постоянный мониторинг за состоянием внешней дебиторской задолженности в области и ее динамикой. В связи с актуальностью данный вопрос был рассмотрен 30 мая текущего года на коллегии Комитета, на которую были приглашены представители органов власти и руководители отдельных предприятий.

Проведенные Комитетом области контрольно-аналитические мероприятия свидетельствуют о недостаточности принимаемых руководителями предприятий мер по обеспечению своевременного возврата валютной выручки по заключенным внешнеторговых договорам. За 2011 год, январь-апрель 2012 года нарушения выявлены в 35 проверенных организациях, привлечены к административной ответственности на общую сумму штрафа более 7 миллиардов рублей, до 44 ответственных лиц применен штраф на сумму более 15 миллионов рублей, возбуждены 3 уголовных дела.С пластиковой картой надежнее

Неотъемлемой частью розничного бизнеса является обслуживание клиентов по пластиковым карточкам. Сейчас пластиковые банковские карточки стали постоянным атрибутом современного человека. Получение заработной платы, оплата коммунальных услуг, и иных платежей, товаров в розничной сети - это только основные возможности банковских технологий с использованием пластиковых карточек.

В нашем ЦБУ № 407 первая пластиковая карточка появилась в апреле 2003 года. На данный момент эмитировано по центру банковских услуг города Дятлово 11861 пластиковая карточка, в том числе - 6354 национальной платежной системы БелКарт.Расце ў агародзе... бяда

Усе добра ведаюць мак, які выкарыстоўваецца ў кандытарскіх вырабах. Аднак далека не ўсе ўяўляюць, якую шкоду здароўю чалавека можа нанесці гэта расліна, калі апынецца ў руках зламыснікаў, якія могуць вырабіць з яго наркотык.

Мак змяшчае ў сабе алкалощы опію — наркатычнага сродку. Асобы, якія пакутуюць наркатычнай залежнасцю, вырабляюць з гэтай расліны наркатычны сродак — макавую саломку, таксама з маку атрымліваецца наркотык — млечны сок маку, ён жа опій-сырэц. Небяспечныя названыя наркотыкі яшчэ і тым, што, згодна са статыстычнымі дадзенымі, яны найбольш часта ўжываюцца непаўналетнімі, наркатычная залежнасць у якіх узнікае ўжо пасля двух-трох ужыванняў наркотыкаў.Прафілактыка вострых кішэчных інфекцый

Вострыя кішэчныя інфекцыі (ВКІ) - гэта шматлікая група вострых інфекцыйных захворванняў, якія выклікаюць розныя мікраарганізмы, бактэрыі, вірусы з пераважным паражэннем страўнікава-кішачнага тракта.

Узбуджальнікі ВКІ ў арганізм чалавека трапляюць з ежай, вадой, у маленькіх дзяцей — праз брудныя рукі, цацкі. Асаблівую небяспеку ўяўляюць прадукты, якія хутка псуюцца, а таксама стравы, прыгатаваныя без тэрмічнай апрацоўкі і якія ўжываюц-ца ў халодным выглядзе. Узбуджальнікі ВКІ ў іх могуць не толькі накоплівацца, але і размнажацца.

Пасля пападання ўзбуджальніка ў арганізм хвароба праяўляецца не адразу. Скрыты перыяд доўжыцца ад некалькіх гадзін да 3-7 дзён. Да канца гэтага перыяду ў хворых павышаецца тэмпература, пагаршаецца апетыт, з'яўляюцца слабасць, болі ў жываце, рвота. Некаторыя захворванні працякаюць у лёгкай форме, таму хворыя займаюцца самалячэннем, але гэта можа прывесці да непажаданых наступстваў. Абавязкова звярніцеся да доктара пры першых сімптомах захворвання.Папярэджанне аб захаванасці сістэм газазабеспячэння

За першае паўгоддзе 2012 года на аб'ектах газаразмеркавальнай сістэмы адбыліся 4 інцыдэнты, звязаныя з пашкоджаннем пад-земнага газаправода (за першае паўгоддзе 2011 года — 5).

17 лютага 2012 года каля вёскі Смык Асіповіцкага раёна. Магілёўскай вобласці экскаватаршчык ДБУ-42 (г. Кобрын) пераганяў экскаватар да кар'ера для здабычы пяску. Не даязджаючы 80 метраў да дарогі, якая вядзе да кар'ера, экскаватар засеў у ахоўнай зоне газаправода. Пры маніпуляванні каўшом для выцягвання экскаватара быў пашкоджаны поліэтыленавы газаправод высокага ціску 2-й катэгорыі Д=110 мм. У выніку было спынена газазабеспячэнне н. п. Вярэйцы (94 кватэры) і н. п. Цэль (422 кватэры). Пярвічная інфармацыя аб падзенні ўваходнага ціску на ГРП паступіла ў АДС Асіповіцкага раёна газазабеспячэння па каналах тэлеметрыі. Нанесеная шкода на аднаўленне газазабеспячэння і кампенсацыю стратаў газу склала 38.927.536 рублёў.Па пажарнай бяспецы - падрыхтаваныя

17 ліпеня адбыўся сумесны рэйд Дзятлаўскага РАНС, Гродзенскага абласнога ўпраўлення МНС і раённай газеты "Перамога". Задачай было - праверыць, якім чынам выконваецца пажарная бяспека на месцах уборкі і захоўвання збожжа, а таксама даць парады і патлумачыць праблемныя пытанні.

Напярэдадні ўборачнай кам-паніі камбайнеры і аператары зернесушыльных комплексаў прайшлі падрыхтоўчыя курсы ў Дзятлаўскім РАНС, па заканчэнні здалі іспыты і атрымалі пасведчанні ўстаноўленага ўзору. Таму ў час сумеснага рэйду правяралася не толькі тэхнічная падрыхтаванасць гаспадарак да надзвычайных сітуацый, але і ўменне работнікаў аператыўна і правільна на іх рэагаваць.На варце бяспекі

Гісторыя прафесійнай пажарнай службы Беларусі пачынаецца з 25 ліпеня 1853 года. Менавіта тады была створана першая пажарная часць у Мінску, арганізаваны пажарныя часці ў Віцебску, Магілёве, іншых беларускіх гарадах. З таго часу штогод 25 ліпеня адзначаецца Дзень пажарнай службы.

Сёння тушэнне пажараў — толькі адзін з 17 асноўных відаў дзейнасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь. За 159 гадоў яно прайшло доўгую дарогу — ад дабраахвотнай пажарнай каманды да структуры, якую складае шэраг аддзелаў і падраздзяленняў. Адной з частак гэтай структуры з’яўляецца інспекцыя дзяржаўнага пажарнага нагляду. Яе дзейнасць рэгламентуецца Законам “Аб пажарнай бяспецы”.Прошла очередная акция "Не упусти свой шанс"

Под таким названием на базе отдела внутренних дел Дятловского райисполкома прошла акция. Во время ее внимание уделялось профилактике повторной преступности и трудоустройству граждан с судимостью.

В качестве консультантов и советников на мероприятие были приглашены представители прокуратуры, отдела внутренних дел, управления по труду и занятости, отдела идеологической работы Дятловского райисполкома и отделения социальной адаптации и реабилитации Центра социального обслуживания населения Дятловского района, а также представители других учреждений и организаций района.Куда в Дятловском районе можно деть отработанные батарейки?

Экологов давно волнует проблема утилизации использованных батареек. Закопать их в землю - это создать неприятности будущим поколениям; сжигание отработанных элементов питания способствует загрязнению атмосферы, а при складировании на свалки тяжелые металлы, содержащиеся в них, вымываются, отравляя почву и водные объекты. Кроме этого, тысячи тонн драгоценных металлов, таких, как никель, кобальт и серебро могли быть получены обратно, если бы эти элементы питания не отправлялись на полигоны ТБО или в печи для сжигания мусора.

В настоящее время существуют методы и технологии, позволяющие наладить переработку использованных батареек. Это позволяет извлекать из них и возвращать в оборот тысячи тонн различных металлов.Шаг к духовности

Приобщиться к духовной жизни и стать немного лучшими людьми акция "Благовесть" помогла тем, кто свернул когда-то с тропы законопослушанию. Она проводилась отделом внутренних дел Дятловского райисполкома с целью положительно повлиять на лиц, имеющих судимость, а также не допустить повторных преступлений и правонарушений.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Дятловского райисполкома П.И.Чирко, начальник ОВД Дятловского райисполкома полковник милиции А.В.Жолнерчик, председатель суда Дятловского района С.М.Сёмуха, представитель духовенства - ксендз костела Римско-Католического Прихода в Дятлово Олег Журавский, директор Центра социального обслуживания населения Дятловского района И.П. Иванашко.Што рабіць з адпрацаванымі батарэйкамі?

Эколагаў даўно хвалюе праблема ўтылізацыі выкарыстаных батарэек.

Закапаць іх у зямлю – гэта значыць стварыць непрыемнасці будучым пакаленням; спальванне адпрацаваных элементаў сілкавання садзейнічае забруджванню атмасферы, а пры складзіраванні на звалкі цяжкія металы, якія ўтрымліваюцца ў іх, вымываюцца, атручваючы глебу і водныя аб’екты. Акрамя гэтага, тысячы тон каштоўных металаў, такіх, як нікель, кобальт і серабро маглі быць атрыманы зваротна, калі б гэтыя элементы сілкавання не адпраўляліся на палічоны ТБА ці ў печы для спальвання смецця.

У цяперашні час існуюць метады і тэхналогіі, якія дазваляюць наладзіць пераапрацоўку выкарыстаных батарэек. Гэта дае магчымасць здабываць з іх і вяртаць у абарот тысячы тон розных металаў.За парушэнне правілаў - штраф

З 16 ліпеня па 14 кастрычніка пачаўся сезон лова вузкапалага рака. Рыбаловам катэгарычна забараняецца лавіць больш за 30 асобінаў у суткі, а таксама выкарыстоўваць больш за 3 ракалоўкі на аднаго чалавека даўжынёй больш за 100 см, ячэйкай менш за 22 см і дыяметрам уваходнай адтуліны больш за 70 см.

Лоўля рака шыракапалага забаронена, ён занесены ў Чырвоную кнігу. Распазнаць ракаў гэтых двух відаў можна па таўшчыні клюшні: у шыракапалага рака намнога карацейшыя і таўшчэйшыя клюшні.Не ўпусці свой шанс

Пад такой назвай на базе аддзела ўнутраных спраў Дзятлаўскага райвыканкама прайшла акцыя. У час яе ўвага надавалася прафілактыцы паўторнай злачыннасці і працаўладкаванню грамадзян з судзімасцю.

У якасці кансультантаў і дарадцаў на мерапрыемства былі запрошаныя прадстаўнікі пракуратуры, аддзела ўнутраных спраў, упраўлення па працы і занятасці, аддзела ідэалагічнай работы Дзятлаўскага райвыканкама і аддзялення сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Дзятлаўскага раёна, а таксама прадстаўнікі іншых устаноў і арганізацый раёна.Крок да духоўнасці

Далучыцца да духоўнага жыцця і стаць крыху лепшымі людзьмі дапамагла тым, хто збочыў калісьці са сцежкі законапаслухмянасці, акцыя "Дабравесце".

Яна праводзілася аддзелам унутраных спраў Дзятлаўскага райвыканкама з мэтай станоўча паўплываць на асобаў, якія маюць судзімасць, а таксама не дапусціць паўторных злачынстваў і правапарушэнняў.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел намеснік старшыні Дзятлаўскага райвыканкама П.І.Чырко, начальнік АУС Дзятлаўскага райвыканкама палкоўнік міліцыі А.В.Жалнерчык, старшыня суда Дзятлаўскага раёна С.М.Сёмуха, прадстаўнік духавенства - ксёндз касцёла Рымска-Каталіцкай Парафіі ў Дзятлаве Алег Жураўскі, дырэктар Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Дзятлаўскага раёна І.П.Іванашка.Гардеробные шкафы

Гардеробные шкафы, как неотъемлемый атрибут нашего времени

 Тизер короткометражного фильма "Где-то"

Данный пост никакого отношения к Дятлово не имеет...За исключением того, что фильм делает один мой хороший знакомый из Украины. Упорно несмотря ни на что он продолжает заниматься фильмом, пусть иногда всё держиться именно на его стремлении заниматься этим...Как это близко и понятно мне...Спорт, здоровье и закон

Молодежный проект под таким названием стартовал под эгидой прокуратуры Гродненской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних и других заинтересованных органов. Основная его цель - организация занятости подростков, склонных к противоправным действиям, в свободное от учебы время.

Во всех районах Гродненщины запланировано провести молодежные матчи по мини-футболу и стритболу среди "трудных подростков" с участием работников милиции, прокуратуры, отделов по делам молодежи, районных комитетов "БРСМ", отделов по физической культуре, спорту и туризму, спортивных организаций, отделов образования.Культ-обзор


Дом культуры предлагает

Каждую субботу Дятловский районный дом культуры проводит День детского отдыха. В программе - батут, электромобиль, надувная горка. Также ребят ждут герои любимых сказок.

В августе сектор по работе с молодежью планирует провести День женской красоты - познавательно-захватывающее мероприятие для всех женщин.Спорт, здароўе і... закон

Моладзевы праект пад такой назвай стартаваў пад эгідай пракуратуры Гродзенскай вобласці, абласной камісіі па справах непаўналетніх і іншых зацікаўленых органаў. Асноўная яго мэта - арганізацыя занятасці падлеткаў, схільных да супрацьпраўных дзеянняў, у вольны ад вучобы час.

Ва ўсіх раёнах Гродзеншчыны запланавана правесці моладзевыя матчы па міні-футболе і стрытболе сярод "цяжкіх падлеткаў" з удзелам работнікаў міліцыі, пракуратуры, аддзелаў па справах моладзі, раённых камітэтаў "БРСМ", аддзелаў па фізічнай культуры, спорце і турызме, спартыўных арганізацый, аддзелаў адукацыі.Культ-агляд

Дом культуры прапануе

Кожную суботу Дзятлаўскі раённы дом культуры праводзіць Дзень дзіцячага адпачынку. У праграме — батут, электрамабіль, надзіманая горка.

Таксама хлопчыкаў і дзяўчынак чакаюць героі любімых казак.

У жніўні сектар па рабоце з моладдзю плануе правесці Дзень жаночай прыгажосці — пазнаваўча-захапляльнае мерапрыемства для ўсіх жанчын.27 июля - мультфильм "Джок" (кинотеатр "Спутник")

27 июля - мультфильм "Джок".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00 ч
Цена билета: 1.000 руб.26 июля - мультфильм "Джок" (кинотеатр "Спутник")

26 июля - мультфильм "Джок".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00 ч
Цена билета: 1.000 руб.25 июля - мультфильм "В поисках Жу" (кинотеатр "Спутник")

25 июля - мультфильм "В поисках Жу".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00 ч
Цена билета: 1.000 руб.24 июля - мультфильм "В поисках Жу" (кинотеатр "Спутник")

24 июля - мультфильм "В поисках Жу".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00 ч
Цена билета: 1.000 руб.27 июля - комедия "Право на лево" (кинотеатр "Спутник")

27 июля - комедия "Право на лево", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч
Цена билета: 5.000 руб.26 июля - комедия "Свадебный разгром" (кинотеатр "Спутник")

26 июля - комедия "Свадебный разгром", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч
Цена билета: 5.500 руб.25 июля - комедия "Свадебный разгром" (кинотеатр "Спутник")

25 июля - комедия "Свадебный разгром", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч
Цена билета: 5.500 руб.24 июля - боевик "В упор" (кинотеатр "Спутник")

24 июля - боевик "В упор", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч
Цена билета: 5.000 руб.Дятловская демография: вышли в "плюс"

В течение первого полугодия 2012 года в Дятловском районе по предварительным подсчетам умерли 340 человек. За аналогичный период 2011 года - 354 человека. Наблюдается снижение смертности на 4%.

Основной причиной смертности были болезни системы кровообращения: 199 случаев или 58,4% от всех умерших. Вторая причина - новообразования: умерли 32 человека (9,4%). От внешних причин умерли 27 человек (7,9%). К внешним причинам относятся: дорожно-транспортные происшествия, отравления, ожоги, обморожения, утопления, самоубийства, травмы, убийства и прочее.Пра смяротнасць і нараджальнасць дзятлаўчан

На працягу першага паўгоддзя 2012 года ў Дзятлаўскім раёне па папярэдніх падліках памерлі 340 чалавек. За аналагічны перыяд 2011 года - 354 чалавекі. Назіраецца зніжэнне смяротнасці на 4%.

Асноўнай прычынай смяротнасці былі хваробы сістэмы кровазвароту: 199 выпадкаў ці 58,4% ад усіх памерлых. Другая прычына — новаўтварэнні: памерлі 32 чалавекі (9,4%). Ад знешніх прычын памерлі 27 чалавек (7,9%). Да знешніх прычын адносяцца: дарожна-транспартныя здарэнні, атручэнні, апёкі, абмаражэнні, утапленні, самазабойствы, траўмы, забойствы і іншае.Пачасціліся выпадкі крадзяжоў

На тэрыторыі Дзятлаўскага раёна ў першым паўгоддзі 2012 года былі ўчынены 134 злачынствы. Гэта перавысіла паказчыкі аналагічнага перыяду мінулага года, у якім адбыліся 132 злачынствы.

Крадзяжы сталі самымі рас-паўсюджанымі злачынствамі. Усяго зарэгістраваны 79 выпадкаў, што склала 59% ад усіх злачынстваў. I гэта на 9% больш, чым у аналагічным перыядзе мінулага года. Большасць крадзяжоў учынены з пранікненнем у жыллё (43), у тым ліку 42 учынены з кватэраў і ўласных дамоў."Всецарица" на новоельнянской земле

20-21 июля на Новоельнянском приходе Дятловского района свершилось радостное событие – прибытие списка чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица». Встретив икону, священство благочиния и прихожане отправились Крестным ходом в храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Молебен с акафистом Божией Матери возглавил благочинный церквей Дятловского округа протоиерей Николай Пинчук в сослужении настоятеля храма иерея Валерия Мануйло и священнослужителей благочиния.За зарплатой - в лес и огород

"Летний день год кормит" - говорят в народе. А если сильно постараться, летом можно заработать не только на хлеб насущный, но и на хлеб с маслом. Все возможности матушка природа дает нам сама - в этом году много ягод и грибов в лесу, да и на приусадебном участке ветки гнутся от небывалого урожая смородины, вишен и яблок. Мол, пользуйся этим подарком расчетливо - и не обидишь ни природу, ни себя.

Запасливые хозяйки активно берутся переводить природное богатство в домашние заготовки, а те, кто хочет получить "живой капитал" - полагают выгодно обменять собранное на национальную валюту.Икона "Всецарица" в Дворецком храме

19-20 июля на приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Дворец Дятловского района, настоятель которого иерей Сергий Антошков, находился чудотворной образ «Всецарица» — точная копия иконы, что находится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон.

Этой иконе Божией Матери молятся при онкологических заболеваниях и известны случаи многочисленных исцелений при самой последней стадии рака. Поэтому люди особенно почитают икону «Всецарица».Агрогородок Раклевичи. Благоустройство.

Продолжается благоустройство агрогородка Раклевичи. Самые интенсивные работы ведутся на капитальном ремонте местного Дома культуры. Кроме собственно строителей, здесь то и дело появляются мобильные отряды представителей городских учреждений для выполнения разовых работ.

Районный комитет ОО "БРСМ", сообщил его секретарь С. Волчкевич, организовал для благоустройства территории вокруг СДК трудовой десант старшеклассников Дятловских школ. Ребятам поручили планировку территории. Поставленную задачу они выполнили в сжатые сроки.Зловещее воскресенье

В воскресенье 22 июля четыре мотоциклиста погибли на дорогах республики. Не обошло несчастье и Дятловский район.

Так, вблизи д.Лысково Пружанского района в 5.10 ч в кювете с травмами характерными при дорожно-транспортном происшествии был обнаружен труп неработавшего местного жителя 1991 года рождения, который управлял мотоциклом без водительского удостоверения."Всецарица" в г.п.Козловщина

18 июля в г.п.Козловщина Дятловского района была доставлена святыня - чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Всецарица".

После встречи образа с молитвенным пением был совершен Крестный ход вокруг храма. Духовенство благочиния, прихожане церкви и даже иноверцы с благоговением молились Пречистой, просили помощи Ее пред Господом. Возглавил Крестный ход благочинный церквей Дятловского округа протоиерей Николай Пинчук.

В храме состоялся молебен с акафистом Пресвятой Богородице в честь иконы Ея "Всецарица".Па заробкі - у лес і на агарод

"Летні дзень год корміць" - кажуць у народзе. А калі моцна пастарацца, летам можна зарабіць не толькі на хлеб надзённы, але і на булку з маслам. Усе магчымасці матухна прырода дае нам сама - сёлета багата ягадаў і грыбоў у лесе, ды і на прысядзібным участку галіны гнуцца ад небывалага ўраджаю парэчак, вішань ды яблыкаў. Маўляў, карыстайся гэтым падарункам ашчадна — і не пакрыўдзіш ні прыроду, ні сябе.

Запаслівыя гаспадыні актыўна бяруцца пераводзіць прыроднае багацце ў хатнія нарыхтоўкі, а тыя, хто хоча атрымаць "жывы капітал" — мяркуюць выгадна змяняць сабранае на нацыянальную валюту. Можна рэалізаваць ягады і грыбы праз прамы продаж па прыкладзе бабуль, якія штодня стаяць побач з гарадскім міні-рынкам з вёдрамі, вядзерцамі ды слоікамі з ягадамі. Пяцілітровую ёмістасць чарніцаў (прыкладна 3,5 кілаграма) прапануюць па 90 тысяч рублёў. Можна ягады і ў сталіцу завезці: там літр чарніцаў будзе каштаваць на рынку каля 30 тысяч рублёў. Але на гэта патрэбны ў першым выпадку вольны час, а ў другім — яшчэ і выдаткі на транспарт.27 июля - прием юристов (аг. Раклевичи)

27 июля 2012 года в деревне Раклевичи с 9.30 до 12.30 ч будут вести прием граждан государственный нотариус государственной нотариальной конторы, адвокат юридической консультации Дятловского района.Безопасность печати конфиденциальной информации

Для тех кто желает быть уверенным что его задание на печать никто не обнаружит ни в стенах дома, ни в каком-либо общественном заведении будет полезна некоторая информация. Ведь всем известно, что печать на общедоступном печатающем устройстве в помещениях где работает большое количество людей далеко небезопасна.

Однако большая часть рисков может быть ликвидирована благодаря некоторым технологиям. Степень защиты будет зависеть от драйвера принтера, если его использовать в офисе или дома. В таких общественных заведениях, как: школы, библиотеки унивеситетов, лабратории степень безопасности будет зависить от готовности самого учреждения ее обеспечивать. Некоторые сетевые принтеры оснащены функцией отправки личных заданий на печать.Аграгарадок Раклевічы. Добраўпарадкаванне

Доўжыцца добраўпарадкаванне аграгарадка Раклевічы. Самыя інтэнсіўныя работы вядуцца на капітальным рамонце мясцовага Дома культуры. Акрамя ўласна будаўнікоў, тут раз-пораз з'яўляюцца мабільныя атрады прадстаўнікоў гарадскіх установаў для выканання разавых работ.

Раённы камітэт ГА "БРСМ", паведаміў яго сакратар С. Валчкевіч, арганізаваў для добраўпарадкавання тэрыторыі вакол СДК працоўны дэсант старшакласнікаў дзятлаўскіх школаў. Хлопцам даручылі планіроўку тэрыторыі. Пастаўленую задачу яны выканалі ў сціслы тэрмін.Будуем храм разам

"Аднаго прасіў я ў Госпада, тое толькі і шукаю, каб быць мне ў доме Гасподнім ва ўсе дні жыцця майго, бачыць прыгажосць Гасподнюю, наведваць храм святы Яго!" (Пс.26,4). Так усклікае пра храм святы цар, прарок і псалмаспявак Давід, які быў заклапочаны не толькі хлебам надзённым, але і многімі дзяржаўнымі справамі.

У даўнейшыя часы, калі прыходзілі якія-небудзь беды, хваробы, эпідэміі, людзі часта давалі абет Богу: за адзін светлавы дзень узвесці храм Божы. Пасля гэтага ўсё адступала.

У жыцці хрысціяніна храм — гэта асаблівае, самае святое месца, месца асаблівай прысутнасці Божай. У храме мы сустракаемся з Богам, са святымі небажыхарамі і адзін з другім. У храме мы молімся, атрымліваем адпушчэнне грахоў і асвячаемся. Наша агульная малітва, узносімая ў храме, даходзіць да нябёсаў і спасылае на нас міласць і ласку Божую. Стоячы ў храме, хтосьці з нас раздражняецца, хтосьці не можа пазбавіцца ад пабочных думак, розумам і сэрцам знаходзіцца дзесьці далека, вырашаючы свае жыццёвыя праблемы, а хтосьці шчыра і горача моліцца.Ці прадугледжана дапамога?

microsoft office 2007 скачать бесплатноПытанне: ці можа індывідуапьны прадпрымальнік атрымліваць дапамогу па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да трох гадоў, калі яна не ідзе ў водпуск па доглядзе за дзіцём?

Адказ Марыны жыдко, начальніка раённага аддзела Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва:
— Зазначу, што ў адрозненні ад наёмных работнікаў, прынятых на працу па працоўных дагаворах (кантрактах), дзейнасць якіх рэгулюецца заканадаўствам аб працы, занятак індывідуальных прадпрымальнікаў ажыццяўляецца на падставе заканадаўства аб прадпрымальніцкай дзейнасці. Адтуль вынікаюць некаторыя адрозненні пры налічэнні дапамогі па цяжарнасці і родах для наёмных работніц і індывідуальных прадпрымальнікаў, хоць і ў адным, і ўдругім выпадку налічэнне дапамогі рэгулюецца Палажэннем аб парадку забеспячэння дапамогамі па часовай непрацаздольнасці і па цяжарнасці і родах, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 верасня 1997 года №1290 (далей -Палажэнне №1290).Тайны мобильного маркетинга

Организация мобильного маркетинга не так проста, как кажется на первый взгляд. Ведь смс кампания не может заключаться только в сообщениях. Это обязательно и текст сообщения, и разработанные способы отписки, и управляемые списки рассылки и еще многое другое.Пункт приема платежей появится на Новогрудской

Жители ул.Новогрудской г.Дятлово да и "неместные" посетители магазина "Радон" уже с неделю недоумевают и теряются в догадках, для чего недалеко от магазина поставлен серый ларек.Июль. Пора жатвы

Сельхозпредприятия района завершают обмолот рапса. На 17 июля из 2840 гектаров, занятых этой культурой, обмолочено 2074. На 16 июля рапсовый урожай убран с 458 гектаров. При сохранении такого темпа работ обмолот рапсовых площадей района завершиться за два дня.

Намолочено 4465 тонн маслосемян. Наиболее близок к финишу рапсовой уборки СПК "Хвиневичи", здесь урожай собран с площади, которая составляет 88 процентов.

Тем временем пять хозяйств из девяти начали выборочную жатву колосовых культур. Первые поспели яровой ячмень и озимое третикале. Всего колосовые и зернобобовые культуры размещены в районе на 17937 гектарах. Яровой ячмень занимает 5118 гектаров, озимое третикале - 5277.Ліпень. Жніўная пара

Сельгаспрадпрыемствы раёна завяршаюць абмалот рапсу. На 17 ліпеня з 2840 гектараў, занятых гэтай культурай, абмалочаны 2074. За апошні дзень, 16 ліпеня, рапсавы ўраджай убраны з 458 гектараў. Пры захаванні такога тэмпу работ абмалот рапсавага палетка раёна завяршыцца за два дні.

Намалочаны 4465 тон алейнага насення. Найбольш блізкі да фінішу рапсавай уборкі СВК "Хвінявічы", тут ураджай сабраны з плошчы, якая складае 88 працэнтаў.

Тым часам пяць гаспадарак з дзевяці пачалі выбарачнае жніво каласавых культур. Першыя паспелі яравы ячмень і азімае трыцікале. Усяго каласавыя і зернебабовыя культуры размешчаны ў раёне на 17937 гектарах. Яравы ячмень займае 5118 гектараў, азімае трыцікале — 5277.Подумайте о своих детях

Именно это выражение хочется сказать горе-родителям, которых время от времени вызывают на заседания комиссии по делам несовершеннолетних Дятловского райисполкома. Не впервые здесь побывал житель Вензовца, который злоупотребляет спиртным, а недавно попал в руки правоохранителей за незаконную заготовку цветных металлов.

Это отец, который один воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Долгое время они находились в санаторной школе, а теперь приехали домой на каникулы. Горе-отца предупредили, что, если он не возьмется за ум, детей заберут в социальный приют и придется погашать расходы государству на их содержание.Анатолий Марук - "Человек года Гродненщины" по итогам 2011 года

Решением Гродненского областного исполнительного комитета звание "Человек года Гродненщины" по итогам 2011 года присвоено трактористу-машинисту СПК "Хвиневичи" Анатолию Евгеньевичу Маруку.

В понедельник, 16 июля, мы встретили А. Марука на рапсовом поле. Комбайном "Лида - 1300" Анатолий Евгеньевич обмолачивал рапс. Рапс стоял стеной на немаленьком поле за д.Поречье.Анатоль Марук - "Чалавек года Гродзеншчыны" па выніках 2011 года

Рашэннем Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта званне "Чалавек года Гродзеншчыны" па выніках 2011 года прысвоена трактарысту-машыністу СВК "Хвінявічы" Анатолю Яўгенавічу Маруку.

У панядзелак, 16 ліпеня, мы напаткалі А. Марука на рапсавым палетку. Камбайнам "Ліда - 1300" Анатоль Яўгенавіч абмалочваў рапс. Рапс стаяў сцяною на немаленькім полі за Парэччам.

— Цяжкавата тут давядзецца, — кажу, — вашаму не самаму дужаму камбайну. I поле не маленькае.Пашпарт на 10 гадоў

9 жніўня 2012 года ўступіць у сілу Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19. 04. 2012 г. №197, які ўносіць дапаўненніі змяненні ў пералік адміністрацыйных працэдур, здзяйсняемых дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, у ліку якіх і падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі.

Так, да прыкладу, цяпер кожны грамадзянін, які дасягнуў 14-гадовага ўзросту, будзе абавязаны мець пашпарт (раней пашпарт быў абавязковым з 16 гадоў). Адначасова змяняецца і тэрмін дзеяння пашпарта: пасля 9 жніўня гэтага года пашпарты будуць выдавацца тэрмінам на 10 гадоў. Выдадзеныя раней пашпарты мяняць не абавязкова — яны будуць сапраўдныя да заканчэння тэрміна свайго дзеяння.Новый магазин одежды!


На месте небезызвестного магазина "Точка", который находится по улиц Горького, недалеко от "Белгосстраха" открылся магазин мужской и женской одежды и обуви. Ранее эта семья предпринимателей торговала в магазине "Мираж", в первом павильоне с левой стороны и в последнем с правой.Препарат "Оргалутран": бесплодие не приговор

Миллионы женщин страдают от такой патологии как бесплодие. Невозможность заведения ребенка приводит к огромным потрясениям для семейных пар и нередко приводит к семейному краху.КримОбоз-2012 №29

10 июля Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 УК в отношении жителя д.Пузовичи Дятловского района, который 1 июля около 15 часов на улице в д.Яхновщина из кармана брюк спавшего в состоянии алкогольного опьянения местного жителя открыто похитил деньги в сумме 700.000 рублей.

15 июля Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК по факту кражи в период с июня до 15 июля из нежилого дома по ул.Зеленой в г.п. Новоельня Дятловского района газовой плиты, баллона, стиральной машины «Мара» и 2 икон.Водители вне закона

Лето - прекрасная пора для отдыха и интересного времяпрепровождения школьников. Ребята могут найти много занятий по интересам, но родителям нужно быть особенно внимательными, чтобы эти занятия не вышли за рамки закона.

Так, два подростка взяли у своего знакомого мопед и катались на нем на автодроме. Но транспортное средство испортилось, и дети повели его в руках, чтобы отдать хозяину. По дороге они пытались "оживить" мопед: разгонялись, садились на него. Эти неудачные попытки заметили сотрудники ГАИ и составили протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения.Дзеці вернуцца дамоў

Ненадзейная сям'я нарэшце ўзялася за розум. I гэта пасля некалькіх месяцаў знаходжання іх дзяцей у сацыяльным прытулку. Бацькі зарэгістравалі адносіны. Маці прайшла лячэнне ад алкагольнай залежнасці. Дома навялі належны парадак. Агрэсія ў адносінах да адказных асобаў і службаў памянялася на зацікаўленасць. Абстаноўку ў гэтай сям'і можна назваць стабільнай.

Камісія вынесла рашэнне вярнуць непаўналетніх бацькам. Але дарослыя папярэджаны, што гэта іх апошні шанц. Калі яны зноў возьмуцца за старое, будуць пазбаўлены бацькоўскіх правоў і стануць абавязанымі асобамі да паўналецця сваіх дзяцей, а гэта значыць, будуць плаціць грошы на іх утрыманне. Бацькі гэта зразумелі і паабяцалі, што падобнага не здарыцца.Падумайце пра сваіх дзяцей

Менавіта гэты выраз хочацца сказаць гора-бацькам, якіх час ад часу выклікаюць на пасяджэнні камісіі па справах непаўналетніх Дзятлаўскага райвыканкама. Не ўпершыню тут пабыў жыхар Вензаўца, які злоўжывае спіртным, а нядаўна трапіў у рукі праваахоўнікаў за незаконную нарыхтоўку каляровых металаў.

Гэта бацька, які адзін выхоўвае дваіх непаўналетніх дзяцей. Доўгі час яны знаходзіліся ў санаторнай школе, а цяпер прыехалі дамоў на канікулы. Гора-бацьку папярэдзілі, што, калі ён не возьмецца за розум, дзяцей забяруць у сацыяльны прытулак і давядзецца пагашаць расходы дзяржаве на іх утрыманне.Маладое папаўненне

У члены аб'яднання аматараў піва можна запісваць двух непаўналетніх дзятлаўчан-старшакласнікаў, якія парушаюць антыалкагольнае заканадаўства ўжо другі раз. Упершыню за гэта яны былі затрыманы праваахоўнікамі ў верасні, а цяпер — у маі.

Напрошваецца думка: "Магчыма, такім чынам школьнікі адзначалі пачатак і заканчэнне навучальнага года?" На гэты раз з імі ў кампаніі была яшчэ і дзяўчынка. Юная прыгажуня папярэджана, што варта знайсці для сябе больш карысны занятак у вольны час.Вадзіцелі па-за законам

Лета — выдатная пара для адпачынку і цікавага баўлення часу школьнікаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі могуць знайсці шмат заняткаў па інтарэсах, але бацькам трэба быць асабліва ўважлівымі, каб гэтыя заняткі не выйшлі за межы закона.Усилители сигналов GSM связи

Усилители сигнала сотовой связи – устройства для улучшения качества связи мобильных телефонов. Такие усилители позволяют не задумываться о проблемах с плохим качеством сотовой связи, особенно в отдаленных районах и обширных промышленных зонах. Проблемы бесперебойного обеспечения связью вас волновать совершенно не будут. Кроме улучшения качества связи вы получаете еще и такой плюс, как меньшая разрядка аккумулятора вашего сотового телефона в связи с меньшим уровнем излучаемой им мощности.

Для того, чтобы сделать правильный выбор в приобретении оптимального усилителя, вам следует знать несколько моментов.Волейбольный турнир КФК

Победой команды отдела внутренних дел Дятловского райисполкома (ОВД) завершился волейбольный турнир из программы районной спартакиады КФК.

В финальной группе ОВД в драматической борьбе победил СПК "Хвиневичи" (25:23, 23:25, 25:7) и СПК "Слава труду" (25:18, 25:19). Второе призовое место завоевали волейболисты СПК "Хвиневичи", они победили СПК «Слава труду» (25:14, 25:14). Третьим призером турнира остался СПК «Слава труду».Июльский шашечный турнир

Июльский шашечный турнир в Дятлово становится традиционным. В этом году его организаторы - районная федерация шахмат и шашек и отдел по физкультуре, спорту и туризму райисполкома значительно расширили состав участников.

На соревнования были приглашены шашисты из Столбцов (Минская область), Барановичей, Ивацевичей, Березы (Брестская область), Слонима (Гродненская область). Еще две команды - из Дятлово и Козловщины - полномочно представляли Дятловский район. За каждую из семи команд играли по пять шашистов, в их числе были мастера и кандидаты в мастера спорта, перворазрядники.Валейбольны турнір

Перамогаю каманды аддзела ўнутраных спраў Дзятлаускага райвыканкама (АУС) завяршыўся валейбольны турнір з праграмы раённай спартакіяды КФК.

У фінальнай групе АУС у драматычнай барацьбе перамог СВК "Хвінявічы" (25:23, 23:25, 25:7) і СВК "Слава працы" (25:18, 25:19). Другое прызавое месца здабылі валейбалісты СВК "Хвінявічы", яны перамаглі СВК "Слава працы" (25:14, 25:14). Трэцім прызёрам турниру застаўся СВК "Слава працы".Ліпеньскі шашачны турнір

Ліпеньскі шашачны турнір у Дзятлаве становіцца традыцыйным. Сёлета яго арганізатары — раённая федэрацыя шахмат і шашак і аддзел па фізкультуры, спорту і турызму райвыканкама значна пашырылі склад удзельнікаў.

На спаборніцтвы былі запрошаны шашысты са Стаўбцоў (Мінская вобласць), Баранавічаў, Івацэвічаў, Бярозы (Брэсцкая вобласць), Слоніма (Гродзенская вобласць). Яшчэ дзве каманды — з Дзятлава і Казлоўшчыны — паўнамоцна прадстаўлялі Дзятлаўскі раён. За кожную з сямі камандаў гулялі па пяць шашыстаў, у іх ліку былі майстры і кандыдаты ў майстры спорту, першаразраднікі.Обустраиваем ванную комнату

Где мы можем по-настоящему расслабиться и забыть про все проблемы. печали, переживания, неприятности и тревогу? Конечно же это место – ваша ванная комната. Именно там, погружаясь в нежную и ароматную пену, вы напрочь забываете се, что до этого вас так беспокоило и волновало. Это пожалуй самое любимое место в доме для каждого члена семьи. Дети здесь обожают плескаться, представляя себя дельфинами или капитаном пиратского корабля. Ну, а взрослые могут понежить уставшие мышцы от трудовых будней или заняться улучшение собственной красоты.Крестный ход c "Всецарицей" в Дятлово

В воскресный вечер 15 июля по благословению Правящего Архиерея Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского, в связи с 20-летием возрождения Новогрудской епархии дятловчане вместе с духовенством всего Дятловского благочиния встречали один из чудотворных образов Божией Матери - точную копию афонской иконы «ВСЕЦАРИЦА».

По улицам г. Дятлово был совершен Крестный ход к Памятному знаку в честь 2000-летия пришествия в мир Христа Спасителя, где и была встречена эта Святыня.Районному военному комиссариата исполнилось 68 лет

12 июня 1944 года соответствующим распоряжением военного комиссара области был образован Дятловский районный военный комиссариат. В этом году ему исполнилось 68 лет.

С этой датой нынешних работников, ветеранов службы, среди которых - подполковники в отставке Феофан Владимирович Капустин, Адам Феликсович Жуковский, подполковник запаса Вацлав Иосифович Ненартович - во время торжественного собрания поздравили военный комиссар районного военного комиссариата Геннадий Тадеушевич Суровец, начальник районной организации ДОСААФ Валентин Анатольевич Воробей, настоятель прихода храма Сердца Иисуса в д. Рандиловщина Андрей Пышинский."Зеленые школы"

В течение двух лет Козловщинская средняя школа принимала участие в программе "Повышение экологической информированности молодежи через утверждение и развитие "Зеленых школ"в Беларуси.

Цель проекта - создание сети учреждений образования, которые заботятся об экологическом образовании и воспитании школьников, реализующих практические навыки в экологическом и природоохранном направлении. "Зеленые школы" работают во всем мире, эта сеть объединяет более 40 тысяч учреждений образования в 46 странах мира.Операция "Мак"

Ежегодная реализация на территории Беларуси в период с 1 июня по 31 августа специальной программы "Мак" является обоснованной мерой, имеющей своей целью уничтожить наркотическую сырьевую базу, устранить условия, стимулирующие незаконный оборот наркотиков растительного происхождения.

В большинстве участки, где растут наркосодержащие растения, невелики. Однако выявляются и мини-плантации. В основном обнаруженные посевы являются "безнадзорными", иными словами, дикорастущими, но подобные "зеленые насаждения" не стоит недооценивать. В определенное время они становятся местами массового паломничества наркопотребителей, поскольку служат источником бесплатного дурмана.Портал игр android, андроид маркет для планшетов
20 июля - мультфильм "Элвин и бурундуки-3" (к/т "Спутник")

20 июля - мультфильм "Элвин и бурундуки-3".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00.
Стоимость билета: 1000 рублей.19 июля - мультфильм "Элвин и бурундуки-3" (к/т "Спутник")

19 июля - мультфильм "Элвин и бурундуки-3".
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00.
Стоимость билета: 1000 рублей.18 июля - мультфильм "Книга джунглей-2" (к/т "Спутник")

18 июля - мультфильм "Книга джунглей-2"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 14.00.
Стоимость билета: 1000 рублей.20 июля - военный боевик "Матч" (к/т "Спутник")

20 июля - военный боевик "Матч", Россия, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч.
Стоимость билета: 5000 рублей.19 июля - фильм ужасов "Мрачные тени" (к/т "Спутник")

19 июля - фильм ужасов "Мрачные тени", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч.
Стоимость билета: 6000 рублей.18 июля - фильм ужасов "Мрачные тени" (к/т "Спутник")

18 июля - фильм ужасов "Мрачные тени", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч.
Стоимость билета: 6000 рублей.17 июля - боевик "Защитник" (к/т "Спутник")

17 июля - боевик "Защитник", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало: 19.00, 21.00 ч.
Стоимость билета: 5000 рублей.Пачаты абмалот рапсу

Сельгаспрадпрыемствы раена прыступілі да ўборкі рапсу. Алейную культуру трэба абмалаціць на плошчы 2840 гектараў. На 13 ліпеня абмалочаны 591 гектар, сабраны 1133 тоны алейнага насення.

У СВК "Слава працы" рапс займае 270 гектараў. Яго абмалот даручаны двум камбайнавым экіпажам — Алега Станіславовіча і Віктара Ігнаціка.17 июля - Прямая телефонная линия с зам. начальника инспекции МНС И.Б. Гириком

17 июля 2012 года состоится "Прямая телефонная линия" по теме "Исчисление и уплата подоходного налога физическими лицами".

На ваши вопросы ответит заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дятловскому району Иван Болеславович Гирик.18 июля - прием граждан прокурором района В.Н. Зайцем (Новоельнянский поссовет)

18 июля 2012 года в административном здании Новоельнянского поселкового исполнительного комитета с 16 до 18 часов будет вести прием граждан прокурор Дятловского района В. Н. Заяц.19 июля - Единый день информирования населения

19 июля 2012 года в Дятловском районе пройдет Единый день информирования населения по темам: "Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов в Гродненской области", "Итоги социально-экономического развития Гродненской области и Дятловского района за первое полугодие 2012 года".Раённаму ваеннаму камісарыяту споўнілася 68 гадоў

12 чэрвеня 1944 года адпаведным распараджэннем ваеннага камісара вобласці быў утвораны Дзятлаўскі раённы ваенны камісарыят. Сёлета яму споўнілася 68 гадоў.

3 гэтай датай цяперашніх работнікаў, ветэранаў службы, сярод якіх — падпалкоўнікі ў адстаўцы Феафан Уладзіміравіч Капусцін, Адам Феліксавіч Жукоўскі, падпалкоўнік запасу Вацлаў Іосіфавіч Ненартовіч — у час урачыстага сходу павіншавалі ваенны камісар раённага ваеннага камісарыяту Генадзь Тадэвушавіч Суравец, начальнік раённай арганізацыі ДТСААФ Валянцін Анатольевіч Верабей, ксёндз прыходу касцёла Сэрца Ісуса ў в. Рандзілаўшчына Андрэй Пышынскі.Хваля крадзяжоў

У чэрвені і пачатку ліпеня гэтага года на тэрыторыі Дзятлаўскага раёна і ў самім райцэнтры адбыўся ўсплёск крадзяжоў уласнай маёмасці грамадзян з нежылых дамоў, будынкаў, якія выкарыстоўваюцца пад дачы, а таксама крадзяжоў веласіпедаў і мотатранспарта.

Так, ноччу 1 чэрвеня ў вёсцы Апаліна-Басіна па вуліцы Маладзёжнай быў скрадзены веласіпед грамадзянкі Л., які знаходзіўся ля дома без нагляду. Падобныя здарэнні назіраліся і раней. Напрыклад, у другой дэкадзе мая з незачыненага гаража ў двары дома грамадзяніна Г., што ў вёсцы Белагурна, была скрадзена бензапіла "Штыль"."Зялёныя школы"

На працягу двух гадоў Казлоўшчынская сярэдняя школа прымала ўдзел у праграме ПРРАН/ЕС "Павышэнне экалагічнай інфармаванасці моладзі праз зацвярджэнне і развіццё "Зялёных школаў" у Беларусі.

Мэта праекта — стварэнне сеткі ўстановаў адукацыі, якія клапоццяцца пра экалагічную адукацыю і выхаванне школьнікаў, рэалізуюць практычныя навыкі ў экалагічным і прыродаахоўным накірунку. "Зялёныя школы" працуюць ва ўсім свеце, гэтая сетка аб'ядноўвае больш за 40 тысяч установаў адукацыі ў 46 краінах свету.Як ратавацца ў вадзе

Часта прычынай утаплення з'яўляецца ўдых пры нечаканым пападанні вады ў твар. Калі вы трапілі ў халодную ваду, прыміце аптымальную для сагравання позу, каб зменшыць плошчу судакранання цела з вадой.

Калі ў вас зводзіць ногі, выкарыстоўвайце шпільку або проста ўшчыкніце ікраножную мышцу. Можа дапамагчы і яшчэ адзін спосаб: вазьміцеся за вялікі палец нагі і рэзка выпраміце яе.

Людзям, якія не ўпэўнены ў сваіх сілах, рэкамендуецца браць з сабой у ваду поліэтыленавы пакет. Яго можна напоўніць паветрам і пакласці пад падбародак - гэта дапаможа пратрымацца на паверхні і дабрацца да берага.Аперацыя "Мак"

Штогадовая рэалізацыя на тэрыторыі Беларусі ў перыяд з 1 чэрвеня па 31 жніўня спецыяльнай праграмы "Мак" з'яўляецца абгрунтаванай мерай, якая мае за мэту знішчыць наркатычную сыравінную базу, ухіліць умовы, што стымулююць незаконны абарот наркотыкаў расліннага паходжання.

У большасці ўчасткі, дзе растуць наркаўтрымліваючыя расліны, невялікія. Аднак выяўляюцца і міні-плантацыі. У асноўным выяўленыя пасевы з'яўляюцца "безнагляднымі", іншымі словамі, дзікарастучымі, але падобныя "зялёныя насаджэнні" не варта недаацэньваць. У пэўны час яны становяцца месцамі масавага паломніцтва наркаспажыўцоў, паколькі служаць крыніцай бясплатнага дурману.Ионизаторы воздуха: всё полезно в меру

В последние годы ионизаторы воздуха стали одним из самых популярных устройств.Медицина – диагностика

Народная медицина предлагает массу хороших методов лечения заболеваний. Совместно с традиционной медициной, она способна творить настоящие чудеса. Но необходимо помнить, что заболевание должно быть диагностировано врачом и лечение также должно быть согласовано с ним.Зажинки в СПК "Гранит-Агро"

13 июля в СПК «Гранит-Агро» Дятловского района началась уборка урожая. Традиционно зажинки торжественно отмечались и сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков будет зажин, таковы и зажинки.

Собралось все руководство СПК, механизаторы, рабочие и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Новоельня иерей Валерий Мануйло.Паступова пераходзім на эфірнае вяшчанне

"Вас вітае радыё "Дзятлава!" На працягу многіх гадоў гэтыя словы былі звычнымі для тых, хто рэгулярна слухае раённае радыё. Праўда, у апошні час колькасць слухачоў па раёне значна зменшылася — звыклыя для многіх радыёкропкі маўчаць і сталі непатрэбнымі.Александра Осипович - она стояла у истоков храма

12 июля, в день святых первоверховных Апостолов Петра и Павла, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п.Козловщина Дятловского района протоиерей Георгий Ярмолич, сестры Сестричества и прихожане тепло и торжественно поздравили с днем рождения бывшую певчую -- Александру Ивановну Осипович и вручили ей памятный подарок и цветы.

Вся сознательная жизнь Александры Ивановны, а это более 80 лет, связана с церковью. Она помнит строительство храма, первые его службы. С детских лет она полюбила церковь и посещала ее. Сначала ходила в храм с родителями, а потом и одна. Имея хороший голос и тонкий слух, пела в церковном хоре и почти 10 лет руководила им."Липовые" протоколы на любимых тёщ

самостоятельная печать фотографий

Прокуратурой Дятловского района проведена плановая проверка в ГЛХУ "Дятловский лесхоз". Путем несложных контрольных вычиток отчетов работников лесхоза удалось обнаружить довольно серьезное нарушение законодательства. Теперь должностным лицам грозит тюрьма за протоколы, составленные на невиновных людей.

Работники лесхоза то ли для выполнения спущенных сверху планов по количеству протоколов, то ли в погоне за премиями составляли протоколы на людей, которые и близко к лесу не подходили. Как правило, подбирали "кандидатов-правонарушителей" пенсионного возраста. Кстати, не просто так. Протокол составлялся за административное правонарушение природоохранного законодательства, наказание определялось в виде предупреждения, что законодательно допустимо, соответственно никаких денег платить не надо, однако республиканскую базу граждан с запятнанной репутацией невиновные люди пополнили.Шашечный турнир

Дятловская районная организация общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" совместно с отделением для молодых инвалидов "Праменьчык" Центра социального обслуживания населения при организационной поддержке районной федерации шахмат и шашек провели турнир по шашкам.

Командную победу одержали шашисты общества инвалидов. Первое личное место занял Владимир Никифоров, призерами стали Янина Пуйто и Николай Герасимович.

Соревнования прошли на высоком уровне, в атмосфере дружбы."Академия талантов"

Ежегодно во время летних каникул на базе Козловщинской средней школы работает круглосуточный лагерь "Наука". Лагерь профильный - для победителей олимпиад и детей, желающих усовершенствовать свои знания по тем или иным предметам.

В этом году в лагере в течение 18 дней отдыхали 30 детей из учреждений образования района. Для них работала "Академия талантов», куда вошли кафедры искусства и культуры, экологии, информации и печати, спорта и здоровья, истории и краеведения, туризма.Пратакол на любімую цешчу

Пракуратурай Дзятлаўскага раёна праведзена планавая праверка у ДЛГУ "Дзятлаўскі лясгас". Шляхам нескладаных кантрольных вычытак справаздач работнікаў лясгаса ўдалося выявіць даволі сур'ёзнае парушэнне заканадаўства. Цяпер службовым асобам пагражае турма за пратаколы, складзеныя на невінаватых людзей.Турнір па шашках

Раённая арганізацыя грамадскага аб'яднання "Беларускае таварыства інвалідаў" сумесна з аддзяленнем для маладых інвалідаў "Праменьчык" цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва пры арганізацыйнай падтрымцы раённай федэрацыі шахмат і шашак правялі турнір па шашках.

Камандную перамогу атрымалі шашысты таварыства інвалідаў. Першае асабістае месца заняў Уладзімір Нічыпар, прызёрамі сталі Яніна Пуйта і Мікалай Герасімовіч."Акадэмія талентаў"

Штогод у час летніх канікулаў на базе Казлоўшчынскай сярэдняй школы працуе кругласутачны лагер "Навука". Лагер профільны — для пераможцаў алімпіяд і тых дзяцей, якія жадаюць удасканаліць свае веды
па тых ці іншых прадметах.

Сёлета ў лагеры на працягу 18 дзён адпачывалі 30 дзяцей з установаў адукацыі раёна. Для іх працавала "Акадэмія талентаў", якую склалі кафедры мастацтва і культуры, экалогіі, інфармацыі і друку, спорту і здароўя, гісторыі і краязнаўства, турызму.Купалье: союз двух стихий

Одним из любимых в народе праздников является Купалье или Иванов день. Он заполнен многими традициями и обрядами, которые связаны с огнем, водой и травами.

Согласно с народными представлениями, в этот день всё наполняется магическими силами, которые отгоняют от людей нечистое, плохое. Именно поэтому во время Купалья на берегах рек, озер зажигали костры.

Считалось, что этот "союз" воды и огня обладает большой очистительной силой. Как и травы, собранные в Иванов день. Люди полагали, что они обладают целебной силой. Иссушенными травами, собранными до рассвета в Иванов день, окуривали больных. Купальские травы бросали в печь во время грозы, чтобы защитить дом от удара молнии.Профессиональный праздник налоговых работников

8 июля свой профессиональный праздник отметили налоговые работники. Накануне в налоговой инспекции состоялось собрание коллектива. На нем председатель райисполкома Иван Иосифович Крохмальчик вручил награды.

Почетной грамотой райисполкома отмечена многолетняя, добросовестная работа заместителя начальника налоговой инспекции Ивана Болеславовича Гирика. Он работает в налоговой инспекции с первых дней образования - более 22 года. Все это время возглавляет один из самых сложных участков работы - налогообложение физических лиц.Памяць аб Спадчыне

Родны кут. Як многа значыць для кожнага чалавека тая мясціна, дзе ён нарадзіўся і рос, дзе вучыўся хадзіць, размаўляць. Для мяне такой мясцінай з'яўляецца веска Кулікоўшчына.

Яе ўжо няма на карце Дзятлаўшчыны. Няма сядзібаў і садоў, прыгожых дрэваў, кустоў бэзу і язміну, якія некалі аздаблялі падворкі. Пуста. Толькі пагоркі і палі, зарослыя травой, ды разгалісты дуб, ля якога мы, былыя жыхары Кулікоўшчыны, штогод збіраемся.

Мясціны, дзе некалі была веска, прыцягваюць нас, яе ураджэнцаў. Наведваючы іх, адчуваем розныя пачуцці: шкадаванне, што былое пайшло ў нябыт, што не засталося ніводнай сядзібы, куды можна было б завітаць. Адначасова — разумение, што так сталася з-за пэўных абставінаў часу. А яшчэ — задавальненне, што ёсць людзі, якія берагуць памяць аб сваім родным куточку, штогод імкнуцца яго наведаць.Купалле: саюз двух стыхій

Адным з любімых у народзе святаў з'яўляецца Купалле або Іванаў дзень. Ён запоўнены шматлікімі традыцыямі і абрадамі, якія звязаны з агнём, вадой і травамі.

3годна з народнымі ўяўленнямі, у гэты дзень усё напаўняецца магічнымі сіламі, якія адганяюць ад людзей нячыстае, кепскае. Менавіта таму ў час Купалля на берагах рэкаў, азёраў запальвалі вогнішчы.

Лічылася, што гэты "саюз" вады і агня валодае вялікай ачышчальнай сілай. Як і зёлкі, сабраныя ў Іванаў дзень. Людзі меркавалі, што яны валодаюць гаючай сілай. Высушанымі зёлкамі, сабранымі да світанку ў Іванаў дзень, акурвалі хворых. Купальскія травы кідалі ў печ у час навальніцы, каб абараніць хату ад удару маланкі.Ушанаваны падатковыя работнікі

8 ліпеня сваё прафесійнае свята адзначылі падатковыя работнікі. Напярэдадні ў падатковай інспекцыі адбыўся сход калектыву. На ім старшыня райвыканкама Іван Іосіфавіч Крахмальчык уручыў узнагароды.

Ганаровай граматай райвыканкама адзначана шматгадовая, старанная праца намесніка начальніка падатковай інспекцыі Івана Баляслававіча Гірыка. Ён працуе ў падатковай інспекцыі з першых дзён утварэння — больш за 22 гады. Увесь гэты час узначальвае адзін з самых складаных участкаў работы — падаткаабкладанне фізічных асобаў.Цена нарушения - штраф

Штраф в размере одного миллиона рублей - именно столько стоит правонарушение сына для его матери. Ее мальчик похитил мобильный телефон из автомобиля, двери которого были открыты. Это, к сожалению, не первое серьезное нарушение мальчика, который учится еще в начальных классах.

Замкнутый со взрослыми, он ведет себя раскованно со своими сверстниками. Возможно, стремится быть лидером. Только он должен показывать положительный пример для своих друзей. А тут получается совсем наоборот.Шашки и шахматы в лагерях

Районная шахматно-шашечная федерация при организационном участии отдела образования и отдела по физкультуре, спорту и туризму райисполкома организовала лично-командное первенство района для детей и подростков, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях.

В шахматных соревнованиях победила команда лагеря "Эрудит" из Дятловской гимназии в составе Егора Якобчука, Ильи Шмауста, Полины Латушко. Второе место заняла команда лагеря "Лидер" из Центра творчества детей и юношества. На третьем месте - команда лагеря "Эколог" из Гезгаловской гимназии.Не паўтараць памылак

Гэты непаўналетні ў свой час праходзіў навучанне ў спецшколе. Пасля вяртання адтуль ён змяніў свой стыль жыцця, стаў сур'ёзна ставіцца да яго.

Цяпер зноў дапускае парушэнні. Нядаўна ён быў затрыманы, кіруючы мапедам, не маючы на гэта правоў.

Хлопец і яго бацька папярэджаны.Памылкі сына

У гэтага юнака — ужо даволі вялікі "паслужны" спіс. У ім — ужыванне алкаголю, грубасць да іншых, нанясенне цялесных пашкоджанняў.

Калі ўсё гэта толькі пачыналася, маці хлопца раілі больш увагі надаваць яго выхаванню, абмяжоўваць яго дзеянні. Толькі, на жаль, жанчына закрывав вочы на многія памылкі сына. А гэта не вядзе да добрага.Няўдалыя "подзвігі"

Паабяцалі больш не ўчыняць свае няўдалыя "подзвігі" двое юнакоў.

Адзін з іх, знаходзячыся ў п'яным стане, не вярнуўся дахаты начаваць, не падумаў, што турбуецца маці. Яна нават патэлефанавала ў міліцыю, паведаміла аб прапажы сына.

Другі хлопец быў затрыманы за кіраваннем аўтамабілем, не маючы на гэта правоў. Водзяцца за ім і іншыя "грашкі"."Лікбез" па правілах дарожнага руху

Даведаўся, што на мапедзе нельга ездзіць без правоў, толькі калі затрымалі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі.

Такі адказ прагучаў ад юнака, які вырашыў пракаціцца, але не пацікавіўся правіламі дарожнага руху. Гэтую ж "памылку" з мапедам дапусціў і яшчэ адзін непаўналетні.Падвяла самаўпэўненасць

Тое, што гэты юнак у адзін з летніх вечароў ужыў алкаголь, не прайшло незаўважным для супрацоўнікаў міліцыі. I віной таму — самаўпэўненасць хлопца.

Знахо-дзячыся на плошчы ў такім "пікантным" стане і назіраючы, як міліцыянер раіць непаўналетняй моладзі скончыць прагулку ў вечаровы неналежны час, юнак тым не менш не пайшоў дахаты. I "паспяхова" дачакаўся, пакуль супрацоўнік міліцыі падыдзе да яго.Кошт парушэння - штраф

Штраф у памеры аднаго мільёна рублёў — менавіта столькі каштуе правапарушэнне сына для яго маці. Яе хлопчык скраў мабільны тэлефон з аўтамабіля, дзверы якога былі адчынены. Гэта, на жаль, не першае сур'ёзнае парушэнне хлопчыка, які вучыцца яшчэ ў пачатковых класах.

Замкнуты з дарослымі, ён вядзе сябе раскавана са сваімі равеснікамі. Магчыма, імкнецца быць лідарам. Толькі ён павінен паказваць станоўчы прыклад для сваіх сяброў. А тут атрымліваецца зусім наадварот.Шашкі і шахматы ў летніках

Раённая шахматна-шашачная федэрацыя пры арганізацыйным удзеле аддзела адукацыі і аддзела па фізкультуры, спорту і турызму райвыканкама арганізавала асабіста-каманднае першынство раёна для дзяцей і падлеткаў, якія адпачываюць у летніках - летніх аздараўленчых лагерах.

У шахматных спаборніцтвах перамагла каманда летніка "Эрудыт" з Дзятлаўскай гімназіі ў складзе Ягора Якабчука, Ільі Шмаўста, Паліны Латушкі. Другое месца заняла каманда летніка "Лідар" з Цэнтра творчасці дзяцей і юнацтва. На трэцім месцы — каманда летніка "Эколаг" з Гезгалаўскай гімназіі.

Пераможцамі ў асабістым заліку сталі: на першай дошцы — Аляксандр Дорда, на другой — Ілья Шмаўст, на трэцяй — Паліна Латушка.День Семьи в новоельнянском храме

8 июля храм Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Новоельня Дятловского района по традиции собрал под сводами купола молодые семьи с детьми, чтобы вместе разделить замечательный праздник Семьи.

Все приобщились Святых Христовых Тайн. Затем был отслужен молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским чудотворцам, покровителям семьи.

Всем были розданы иконки святых с кратким их житием.КримОбоз-2012 №28

3 июля Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.317-1 УК в отношении жителя д.Вензовец Дятловского района, который повторно, 13 июня в 12 часов 25 минут в д.Сочевляны управлял погрузчиком «Амкодор» в состоянии алкогольного опьянения.

4 июля Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК по факту кражи в ночь на 4 июля от дома по ул.Макарова в г.Дятлово мопеда «Mir Moto XT 50-18» 2010 г. выпуска с документами."Бронзовая" команда

Сборная команда района заняла третье призовое место на XV областных играх трудящихся, посвященных Международному олимпийскому дню. Соревнования состоялись 22-23 июня в Гродно.

Дятловчане участвовали в семи турнирах из девяти, в зачет пошли результаты шести лучших.

Максимально успешно выступила команда по мини-футболу - стала чемпионом игр. За спортивную честь района боролись Владимир Жинко, Иван Русин, Сергей Будник, Денис Янчук, Денис Якшук, Денис Скробук, Алексей Бабина, Олег Лазовик. В финале дятловчане одержали волевую победу (проигрывали 0:1) над соперниками из Ошмянского района.Дипломы от "ГУСТа"

Ни один стол не обходится без хлебобулочных изделий. О качестве и ассортименте этой продукции постоянно заботятся специалисты Дятловского филиала Гродненского областного потребительского общества.

В условиях конкуренции на рынке большую роль играет именно качество продукции. Стремятся соответствовать этому требованию, тенденциям и новым технологиям в своей отрасли, идти в ногу со временем работники Дятловского хлебозавода.Как работала торговля Дятловщины

На 1 января 2012 года к системе потребительской кооперации принадлежали 85 магазинов торговой площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Большая часть магазинов (58,8%) являлись смешанными, 27,1% - продовольственными, 14,1% - непродовольственными.

Сеть общественного питания системы потребительской кооперации представлена 19 объектами на 1078 посадочных мест, в числе которых одно кафе.Бронзавая каманда

Зборная каманда раёна заняла трэцяе прызавое месца на XV абласных гульнях працоўных, прысвечаных Міжнароднаму алімпійскаму дню. Спаборніцтвы адбыліся 22-23 чэрвеня ў Гродне.

Дзятлаўчане ўдзельнічалі ў сямі турнірах з дзевяці, у залік пайшлі вынікі шасці лепшых.

Максімальна паспяхова выступіла каманда па міні-футболу — стала чэмпіёнам гульняў. За спартыўны гонар раёна змагаліся Уладзімір Жынко, Іван Русін, Сяргей Буднік, Дзяніс Янчук, Дзяніс Якшук, Дзяніс Скробук, Аляксей Бабіна, Алег Лазовік. У фінале дзятлаўчане атрымалі валявую перамогу (прайгравалі 0:1) над сапернікамі з Ашмянскага раёна.Свята для вяскоўцаў

Адбылося свята вёскі Гірычы. Праграму-віншаванне для вяскоўцаў падрыхтавалі работнікі Міроўшчынскага сельскага клуба і Вензавецкага сельскага дома культуры.

Імправізаванай сцэнай для свята стаў падворак жыхара Гірычаў Аляксандра Аляксандравіча Сідорчыка. Тут вершамі і песнямі вяскоўцаў віталі Алена Лябецкая, Часлаў Свіб, Ірына Бакшук, Васіль Шпігановіч, Жанна Варган, Алена Наневіч.Дыпломы ад "ГУСТа"

Ніводзін стол не абыходзіцца без хлебабулачных вырабаў. Аб якасці і асартыменце гэтай прадукцыі пастаянна клапоцяцца спецыялісты Дзятлаўскага філіяла Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства.

Ва ўмовах канкурэнцыі на рынку вялікую ролю адыгрывае менавіта якасць прадукцыі. Імкнуцца адпавядаць гэтаму патрабаванню, тэндэнцыям і новым тэхналогіям у сваёй галіне, ісці ў нагу з часам работнікі Дзятлаўскага хлебазавода.

Як пацвярджэнне таму — чарговыя ўзнагароды. На рэспубліканскім конкурсе-дэгустацыі "ГУСТ" на лепшы прадукт 2012 года наша прадпрыемства было адзначана дыпломам за батон "Нежный" і булку "К обеду".Як працаваў гандаль Дзятлаўшчыны

На 1 студзеня 2012 года да сістэмы спажывецкай кааперацыі належалі 85 магазінаў гандлёвай плошчай 8,8 тысячы квадратных метраў. Большая частка магазінаў (58,8%) з'яўляліся змешанымі, 27,1% — харчовымі, 14,1% — нехарчовымі.

Сетка грамадскага харчавання сістэмы спажывецкай кааперацыі прадстаўлена 19 аб'ектамі на 1078 пасадачных месцаў, у ліку якіх адно кафэ.

Арганізацыямі гандлю ў студзені - маі 2012 года рэалізавана тавараў на 44,3 мільярда рублёў, што ў супастаўных цэнах на 2,1% больш, чым за адпаведны перыяд 2011 года. У структуры тавараабароту гандлю арганізацый спажывецкай кааперацыі пераважала рэалізацыя харчовых тавараў (82,6%).13 июля - х/ф "Новогодние приключения в июне" (к/т "Спутник")

13 июля - х/ф "Новогодние приключения в июне".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.12 июля - х/ф "Новогодние приключения в июне" (к/т "Спутник")

12 июля - х/ф "Новогодние приключения в июне".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.11 июля - мультфильм "Волчье лето" (к/т "Спутник")

11 июля - мультфильм "Волчье лето".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.10 июля - мультфильм "Волчье лето" (к/т "Спутник")

10 июля - мультфильм "Волчье лето".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.8 июля - мультфильм "Делай ноги - 2" (к/т "Спутник")

8 июля - мультфильм "Делай ноги - 2".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.7 июля - мультфильм "Делай ноги - 2" (к/т "Спутник")

7 июля - мультфильм "Делай ноги - 2".
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 руб.13 июля - боевик "Люди в черном - 3" (к/т "Спутник")

13 июля - боевик "Люди в черном - 3", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.500 руб.12 июля - боевик "Люди в черном - 3" (к/т "Спутник")

12 июля - боевик "Люди в черном - 3", США, 2012 год.
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.500 руб.11 июля - комедия "Клуб счастья" (к/т "Спутник")

11 июля - комедия "Клуб счастья", Россия, 2010 год.
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.000 руб.10 июля - комедия "Лари Краун" (к/т "Спутник")

10 июля - комедия "Лари Краун", США, 2011 год.
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.000 руб.8 июля - комедия "Лари Краун" (к/т "Спутник")

8 июля - комедия "Лари Краун", США, 2011 год.
Кинотеатр "Спутник".
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.000 руб.Официально: "Мир техники" приглашает

3 июля, в праздничный день, в Дятлово состоялось торжественное открытие магазина "Мир техники". Название торговой точки свидетельствует об ассортименте: разнообразная сложно-бытовая техника. Магазин принадлежит Дятловскому филиала Гродненского облпотребобщества. Он открыт в здании по улице Кирова, где раньше располагался магазин "Дятловчанка".

Изучив спрос покупателей, торговые работники убедились, что есть потребность в перепрофилировании продовольственного магазина "Дятловчанка": магазинов, торгующих продуктами, в центре Дятлово хватает, а вот магазина райпо, специализированного на бытовой технике, нет.Лучший технолог - Людмила Демьяновская

По итогам республиканского конкурса, проводимого Белкоопсоюзом, почетное звание "Человек года-2011" в номинации "Лучший технолог" получила Людмила Демьяновская, технолог Дятловского хлебозавода.

- Для меня это неожиданно, приятно. В то же время это звание настраивает на дальнейшее совершенствование как профессиональных, так и личных качеств, - говорит Людмила Федоровна, технолог с 27-летним стажем.Лепшы тэхнолаг - Людміла Дзем'яноўская

Па выніках рэспубліканскага конкурсу, праводзімага Белкаапсаюзам, ганаровае званне "Чалавек года-2011" у намінацыі "Лепшы тэхнолаг" атрымала Людміла Дзем'яноўская, тэхнолаг Дзятлаўскага хлебазавода.

— Для мяне гэта неспадзявана, прыемна. У той жа час гэтае званне настройвае на далейшае ўдасканальванне як прафесійных, так і асабістых якасцяў, — гаворыць Людміла Фёдараўна, тэхнолаг з 27-гадовым стажам."Свет тэхнікі" запрашае

3 ліпеня, у святочны дзень, у Дзятлаве адбылося ўрачыстае адкрыццё магазіна "Свет тэхнікі". Назва гандлёвай кропкі сведчыць пра асартымент: разнастайная складана-бытавая тэхніка. Магазін належыць Дзятлаўскаму філіялу Гродзенскага аблспажыўтаварыства. Ён адкрыты ў будынку па вуліцы Кірава, дзе раней размяшчаўся магазін "Дзятлаўчанка".

Вывучыўшы попыт пакупнікоў, гандлёвыя работнікі пераканаліся, што ёсць патрэба ў перапрафіляванні харчовага магазіна "Дзятлаўчанка": крамаў, якія гандлююць прадуктамі, у цэнтры Дзятлава хапае, а вось магазіна райспажыўтаварыства, спецыялізаванага на бытавой тэхніцы, няма. Цяпер "Свет тэхнікі" прапануе шырокі выбар тавараў — каля 500 найменняў. Тут прадстаўлена прадукцыя вядомых беларускіх вытворцаў: "Гарызонт", "Віцязь", "Гефест", Белвар", "Атлант" і іншых.Камин - это тепло и уют

Думаю, у большинства людей камин ассоциируется с теплотой и уютом. Редко кому не хотелось бы установить у себя в квартире или загородном доме камин. Но одно дело - желание, а другое – возможность. Дело тут не только в стоимости, но и в сопутствующем изменении дизайна комнаты. А на это не каждый решается, так как у многих на слуху фраза «ремонт хуже потопа».

Если же вы, не смотря ни на что, решились на установку камина читайте дальше.Игры для мальчиков: во всём должна быть мера

Когда у вас есть сынишка, то вы точно знаете какие модели машинок теперь выпускаются и разъезжают по дорогам улицы, чем отличается пистолет от автомата, как называются герои любимого мультфильма и с каким оружием они постоянно ходят и дерутся и как сделать из конструктора робота-монстра.Духовная радость в Новоельне


29-30 июня
прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Новоельня Дятловского района с большой радостью встречали иконы святых равноапостольной Марии Магдалины, великомученицы Варвары с частицами их мощей и Крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня."У истории нет обочины"

Так считает Тамара Бородач, руководитель международного проекта "Корни", который действует уже 14 лет. Женщина занимается изучением истории еврейских гетто, которые располагались на территории Гродненской области. Ежегодно она привозит в Беларусь выживших узников бывших гетто, их потомков, которые интересуются своими корнями. Подтолкнула Тамару к созданию проекта собственная боль: в годы Великой Отечественной войны были расстреляны более пятидесяти человек с фамилией Кощар - именно такая девичья фамилия женщины.

Недавно Тамара Бородач в очередной раз посетила Беларусь с делегацией из Израиля - семьей Пекер, корни которой связаны с Дятловщиной.Гезгалы встретились со Святынями

30 июня в п.Гезгалы Дятловского благочиния прихода святителя Николая Чудотворца состоялась встреча креста с частицей Древа Животворящего Креста Господня, икон святых равноапостольной Марии Магдалины, великомученицы Варвары и мученика Уара.Награждены лучшие работники прокуратуры

26 июня состоялось торжественное мероприятие в Дятловской районной прокуратуре, приуроченное к 90-летию белорусской прокуратуры.

Прокурор Дятловского района Виталий Николаевич Заяц обратился с приветственным словом к работникам и ветеранам труда Дятловской районной прокуратуры. Он поздравил коллег, пожелал плодотворной работы, бодрости, хорошего настроения.

На мероприятии также выступил председатель Дятловского районного исполнительного комитета Иван Иосифович Крохмальчик. Он отметил важность работы прокуратуры, сегодня работа прокуратуры - на достойном профессиональном уровне. Председатель райисполкома выразил надежду, что работники прокуратуры будут и впредь работать плодотворно и усердно. И. Крохмальчик поздравил работников прокуратуры и ветеранов труда с праздником, пожелал здоровья, благополучия в семьях."У гісторыі няма абочыны"

Лічыць Тамара Барадач, кіраўнік міжнароднага праекта "Карані", які дзейнічае ўжо 14 гадоў. Жанчына займаецца вывучэннем гісторыі яўрэйскіх гета, якія размяшчаліся на тэрыторыі Гродзенскай вобласці. Штогод яна прывозіць у Беларусь выжыўшых вязняў былых гета, іх нашчадкаў, якія цікавяцца сваімі каранямі.Узнагароджаны лепшыя работнікі пракуратуры

26 чэрвеня адбылося урачыстае мерапрыемства ў Дзятлаўскай раённай пракуратуры, прымеркаванае да 90-годдзя Беларускай пракуратуры.

Пракурор Дзятлаўскага раёна Віталь Мікалаевіч Заяц звярнуўся з прывітальным словам да работнікаў і ветэранаў працы Дзятлаўскай раённай пракуратуры. Ен павіншаваў калег, пажадаў плённай працы, бадзёрасці, добрага настрою.

На мерапрыемстве таксама выступіў старшыня Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта Іван Іосіфавіч Крахмальчык. Ён адзначыў важнасць работы пракуратуры, сёння праца пракуратуры — на годным прафесійным узроўні. Старшыня райвыканкама выказаў спадзяванне, што работнікі пракуратуры будуць і надалей працаваць плённа і старанна.Святыни в Накрышках и Дворце

27 июня приход святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба д. Накрышки Дятловского района торжественно встречал Святыни: частицу животворящего Креста Господня, иконы святой Марии Магдалины и великомученицы Варвары, мученика Уара с частицами их святых мощей.КримОбоз-2012 №27

26 июня Дятловским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 УК в отношении учащегося Слонимского ГПТК, жителя д. Денисово, который 26 мая около 20 часов на берегу озера в г.п. Козловщина Дятловского района открыто похитил спиннинг у местного жителя.

26 июня в 19 часов сотрудниками милиции в сарае и в доме пенсионерки в д.Красный бор Дятловского района обнаружены и изъяты самогонный аппарат и 80 л самогона. Составлен административный протокол.День Войневичского сельского Совета

Мероприятие с повесткой дня «О работе Войневичского сельского исполнительного комитета и сельского Совета депутатов по обеспечению развития социальной сферы, благоустройству населенных пунктов сельсовета" состоялось 26 июня. В нем участвовали руководители райисполкома и районного Совета депутатов, руководители районных служб, учреждений и организаций Войневичского сельсовета, председателя поселковых и сельских исполкомов, заместители председателей СПК по идеологической работе.

Участники мероприятия посетили ряд производственных объектов и социально-культурных учреждений на территории Войневичского сельского Совета, ознакомились с их состоянием и деятельностью.Магазин "Мир техники"


На месте бывшего продовольственного магазина "Дятловчанка" открылся новый магазин "Мир техники" от Дятловского филиала Белкоопсоюза.Дзень Войневіцкага сельскага Савета

Мерапрыемства з парадкам дня "Аб рабоце Войневіцкага сельскага выканаўчага камітэта і сельскага Савета дэпутатаў па забеспячэнні развіцця сацыяльнай сферы, добраўпарадкаванні населеных пунктаў сельсовета" адбылося 26 чэрвеня. У ім удзельнічалі кіраўнікі райвыканкама і раённага Совета дэпутатаў, кіраўнікі раённых службаў, установаў і арганізацый Войневіцкага сельсовета, старшыні пасялковых і сельскіх выканкамаў, намеснікі старшыняў СВК па ідэалагічнай рабоце.

Удзельнікі мерапрыемства наведалі шэраг вытворчых аб'ектаў і сацыяльна-культурных установаў на тэрыторыі Войневіцкага сельскага Савета, азнаёміліся з іх станам і дзейнасцю.Театральная студия "Мелодия души" приглашает

14 июля с 10.00 до 13.00 будет проведен первый вступительный экзамен в театральную студию "Мелодия души". Дополнительную информация Вы можете получить по телефону: 8 (044) 79-89-167 с 10.00 до 20.00 каждый день.

Театр – это оружие и лекарство, не каждому это оружие можно давать. Поэтому мы тестируем будущих актеров не только на степень их актерских способностей, но еще и на их человеческие качества. Потом уже, после месяцев занятий человек начинает понимать, что за радость он приобрёл занимаясь театром. Но объяснить эту радость на словах невозможно, да и не нужно. Те из нас, кто пытался объяснить ЭТО понимают - бесполезно, люди не верят или не понимают.3 июля 2012 года

3 июля 2012 года. Несколько фотокадров со Дня независимости в Дятлово.Казино: плюсы и минусы

Никогда к азартным играм не было однозначного отношения. И это естественно. Если у одних деньги сами как будто липнут к рукам, то другие теряют в азарте целые состояния. Кто-то получает в игре удовольствие и знает меру, а кто-то в погоне за эфемерной наживой готов рискнуть и… остаться ни с чем.Майстры беларускага слова

...Так і крочылі яны па жыцці. Якуб ды Янка. Якуб - ад зямлі, нават псеўданім сабе ўзяў — "колас", як сімвал народнага дабрабыту. Янка ж, яго сябра-рамантык, псеўданім узяў у гонар самага яркага свята народнага летняга календара — Купалля з яго загадкавай папараць-кветкай.

Якуб Колас — з маленства мой любімы пісьменнік і духоўны настаўнік. Дзякуючы класіку айчыннага мастацтва і яго герою Андрэю Пятровічу Лабановічу з аўтабіяграфічнай трылогіі "На ростанях", я і абраў пачэсную прафесію педагога.О. К. Голоднова: "Не представляю своей жизни без школы"

Много лет отдала любимому педагогическому делу учительница белорусского языка, бывший директор средней школы № 1 г. Дятлово Ольга Константиновна Голоднова. 28 июня она отмечает свой очередной юбилей. Коллектив школы и педагоги Дятловщины поздравляют ее с праздником, желают активного долголетия, семейного благополучия, любви родных и близких, отличного настроения.

Корреспондент газеты встретилась с юбиляршей, чтобы побеседовать о секретах ее успеха в профессии, жизни и планы на будущее.В.К.Галаднова: Не ўяўляю свайго жыцця без школы

Шмат гадоў аддала любімай педагагічнай справе настаўніца беларускай мовы, былы дырэктар сярэдняй школы №1 г. Дзятлава Вольга Канстанцінаўна Галаднова. 28 чэрвеня яна адзначае свой чарговы юбілей. Калектыў школы і педагогі Дзятлаўшчыны віншуюць яе са святам, жадаюць актыўнага даўгалецця, сямейнага дабрабыту, любові родных і блізкіх, выдатнага настрою.

Карэспандэнтка газеты сустрэлася з юбіляркай, каб пагутарыць пра сакрэты яе поспеху ў прафесіі, жыццё і планы надалей.6 июля - к/ф "Мой домашний динозавр" (кинотеатр "Спутник")

6 июля - к/ф "Мой домашний динозавр"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 рублей.5 июля - к/ф "Мой домашний динозавр" (кинотеатр "Спутник")

5 июля - к/ф "Мой домашний динозавр"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 рублей.4 июля - к/ф "Дети шпионов-4" (кинотеатр "Спутник")

4 июля - к/ф "Дети шпионов-4"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 рублей.2 июля - к/ф "Дети шпионов-4" (кинотеатр "Спутник")

2 июля - к/ф "Дети шпионов-4"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Начало в 14.00 ч.
Цена билета - 1.000 рублей.5 июля - к/ф "Крик-4" (кинотеатр "Спутник")

5 июля - к/ф "Крик-4"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Кроме лиц до 18 лет.
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.500 рублей.4 июля - к/ф "Крик-4" (кинотеатр "Спутник")

4 июля - к/ф "Крик-4"
Кинотеатр "Спутник", г.Дятлово.
Кроме лиц до 18 лет.
Начало в 19.00, 21.00 ч.
Цена билета - 5.500 рублей.Дятлово на Лида-регион 2012

29 и 30 июня в Лиде состоятся Международный экономический форум и седьмая региональная презентация-выставка “Лида-регион-2012

Дятловские артисты на Лида-регион 2012

видео:
http://video.yandex.ru/users/iv-kosko2012/view/12Аренда офиса – на что обратить внимание

До оформления договора об аренде офиса арендатору необходимо потребовать у арендодателя подлинные документы, которые подтверждают законность владения недвижимостью. Этот первый и правильный шаг поможет арендатору понять, что недвижимость, которую он арендует, не числится как арестованная или заложенная.Пляжный отдых в Турции

Турция – это поистине волшебная страна, как нельзя лучше подходящая для проведения отпуска.набор в театральную студию

14 июля с 10.00 до 13.00 будет проведен первый вступительный экзамен в театральную студию "Мелодия души".
Дополнительную информация Вы можете получить по телефону: 8 (044) 79-89-167 с 10.00 до 20.00 каждый день.
Экзамены будут проходить по адресу: Дятлово, ул.Мицкевича, 7 (в здании Районного дома культуры, актовый зал). Без предварительной записи и собеседования.

Источник: Дятловская районная газета "Перамога" и интернет-портал http://diatlovonews.by/