Пад прымусам у «германскі рай»
Ішоў 1943 год. Фашысты цярпелі паражэнне за паражэннем. Усходні фронт патрабаваў вялізных людскіх і матэрыяльных рэсурсаў. Вядома, працаздольнае насельніцтва Германіі і яе сатэлітаў у асноўным было мабілізавана на фронт. А ваенная прамысловасць павінна была працаваць напружана, каб забяспечыць фронт усім неабходным. Частку недастаючай рабочай сілы кампенсавалі, безумоўна, ваеннапалонныя, але гэтага яўна не хапала. Вось тады пачалі «мабілізаваць» моладзь беларускіх гарадоў і вёсак. Беларускі народ — працавіты, паслухмяны. Аб гэтым добра ведалі фашысты. Яны хапалі дзяўчат і хлопцаў, якія ледзь дасягнулі 14-гадовага ўзросту, і адпраўлялі ў нямеччыну. Забіралі з некаторых сем'яў, можна сказаць, адзінага кармільца, бо дарослыя былі на фронце.

Вось некаторыя прыклады: 14-гадовым хлапчуком быў вывезены ў Германію Яўген Горбач з Вензаўца. Працаваў у канцэрне «Фарбеніндустрыя».

«Работа цяжкая, — расказвае Яўген, — а давалі ў суткі толькі 200 грамаў хлеба ды два разы па місцы баланды. А што гэта значыла для хланчука? Заўсёды хацелася есці, але нікому не паскардзішся, ні ў кога не напросіш, бо будзеш пакараны. Ты — раб і не маеш ніякіх правоў. А нядзеляй не кармілі зусім, таму што мы не працавалі. Абутак нам выдалі драўляны, а пра вопратку гаварыць страшна — уся парваная, у нас жабракі лепей былі адзетыя».

Разам з Яўгенам Горбачам на прадпрыемстве працавалі Сяргей Франюк і Сяргей Халіцкі, якія таксама нагараваліся ўдосталь.

Алена Макарэвіч з Мядзвінавіч была вывезена, калі ёй споўнілася крыху больш дванаццаці гадоў. Зусім дзяўчынка. Можна ўявіць, колькі слёз выплакала яна, калі развітвалася з роднымі... А там, у нямеччыне, гэтае дзіця капала акопы, траншэі, пра-цавала на будоўлі.

Канстанцін Сарачынскі з жонкай Зінаідай трапіў у Германію таму, што іх сын быў у партызанах. За гэта ў іх забралі ўсю хатнюю гаспадарку і іх саміх угналі на чужыну. Яны працавалі на заводзе, дзе выпускал! міны.

«Аднойчы я зрабіў нейкую памылку, — успамінае Канстанцін, — немец тут жа моцна стукнуў мяне ў твар, стала цёмна ў вачах. Перад вызваленнем працаваў на гаспадарцы ў фермера, але і там не было добра. Рабства ёсць рабства, яно нікога і нідзе не грэе».

Шмат дзяўчынак было вывезена ў няволю. Валянціна Вітко, Ганна Франюк, Валянціна Шавель, Софія Ванчук — з Хадзяўлян, Валянціна Сцяпура і Софія Крагельская з Гірыч, Ніна Бабіла — з Юравіч. Усе яны працавалі на фабрыцы. А лагер размяшчаўся ў сямі кіламетрах ад горада. На работу іх вазілі штодзень.

«Прывезлі нас у Германію ў жніўні, — кажа Ганна Франюк.— Мы замучаныя, 6осыя. У горадзе Каселе нас размяркоўвалі. Дарослых бралі на больш цяжкія работы, малодшым падбіралі штосьці лягчэйшае. Але ўсім было адно гора».

Валянціна Шавель спачатку працавала на авіяцыйным заводзе, потым рамантавала вопратку для такіх, як сама.

Наперабой расказваюць ужо пажылыя жанчыны, якое гора пазналі яны дзецьмі на далёкай чужбіне, без матчынай ласкі і спагады. Усе яны лічыліся людзьмі другога сорту. 3 імі не лічыліся, абыходзіліся як з жывёлай. Працаваць трэба было па 9 — 10 гадзін у суткі за талерку баланды. А вайна ўсё ішла. Здавалася, ёй ніколі не будзе канца, не скончацца і пакуты нашых беларускіх дзяўчынак. А так хацелася ўбачыць родную сям'ю, сваю далёкую вёсачку.

Мара збылася толькі ў радасным 1945 годзе.

«Як пачалі бамбіць горад, — успамінае Софія Ванчук, — немцы плакалі, нам жа было радасна, мы смяяліся, мы адчувалі, што гэта наша выратаванне».

Па-рознаму склаўся лес тых, хто быў вывезены ў час вайны ў Германію. Многія восенню 45-га вярнуліся дамоў, некаторыя засталіся на Захадзе, а хтосьці загінуў і назаўсёды застаўся ляжаць у чужой зямлі.

М. Трахімовіч

Комментарии

Когда я учился

Когда я учился в Германии в г. Регенсбург познакомился в местном православном храме с землячкой - бабушкой Анной. Она родом из под Пинска. Ее молодой девушкой забрали на принудительные работы в Германию и там она вышла замуж за немца и осталась на чужбине, ставшей для нее второй родиной.

Примечательный факт, что в Накрышках местную молодежь на принудительные работы в Германию отбирали украинцы. Священнику Накрышской церкви отцу Дмитрию Гладкову и его зяту Андрею Зенюку удалось спасти от угона в Германию ок. 20 молодых людей. Они уговорили немцев оставить молодежь для ремонта храма, который специально ради этой цели и был затеян.

О духовном...

>Они уговорили немцев оставить молодежь для ремонта храма, который специально ради этой цели и был затеян.

И немцам не чуждо духовное... Не все же были "карателями".

А с другой стороны, вера прививает смирение, что на руку оккупационному режиму.

//А с другой

//А с другой стороны, вера прививает смирение, что на руку оккупационному режиму.//

Христиане никогда не были сторонниками слепой покорности. Та власть, которая требует от своих подчиненных полной покорности и раболепства всегда видела в христианах опасность. Именно поэтому не было в христианской истории столетия, когда бы верующих не преследовали. В первую очередь - мы граждане Божьего Царства и для нас на первом месте законы нашего небесного отечества, а следовать законам земного гражданства мы можем лишь до тех пор, пока они не вступает в противоречие с законами гражданства небесного.

Переходя от теории к практике. Те же священники Накрышской церкви, рискуя храмом, личной жизнью, жизнью семей и прихожан, усторили на чердаке церкви партизанский лазарет. Дочь и невестка священника работали у немцев санитарками и там же воровали медикаменты для раненых партизан.

>Та власть,

>Та власть, которая требует от своих подчиненных полной покорности и раболепства всегда видела в христианах опасность.

Я думаю, что уважающий себя народ, даже без веры (либо без истинной веры) во Всевышнего, захочет скинуть с себя ярмо рабства.

Отец Георгий, Вы не считаете Россию, к примеру, от времен Ивана Грозного до падения царского режима сугубо религиозной державой, где церковь занимала наипервейшее место, и где царь считался Божиим Помазанником? Вы считаете, народ не был рабом? Народ имел какую то альтернативу религии? Имел народ возможность найти в вере спасение от покорности и раболепства? Да, восстания вспыхивались местами... но не более того.

Однако большевики с подвижниками почему-то, хоть и сами-то со своими предками не смогли бы просто не коснуться религии, за недолгое время "освободив" народ от рабства, повергли его в новое, где уже религии места не было.

А вот советское молодое поколение, для которого вера не была уже ценностью, пролило не меньше крови в годы Великой Отечтвественной войны, чем поколение с неизжитой верой в своих сердцах.

Я считаю, что не всегда дело в вере. Нужно просто слушать свою совесть... если она есть.

//Вы не считаете

//Вы не считаете Россию, к примеру, от времен Ивана Грозного до падения царского режима сугубо религиозной державой, где церковь занимала наипервейшее место, и где царь считался Божиим Помазанником?//
Сугубо религиозной я считаю Россию как раз до времени Ивана Грозного. Его правление ознаменовалось началом отхода русского государства от христианских идеалов. И чем дальше, тем больше.
Кстати, Церковь резко выступила против Грозного. Митрополит Филипп публично обличил его и за это был жестоко казнен.
В Русском государстве Церковь всегда выступала сдерживающим власть началом. А говорить о том, что Церковь была одним из инструментов порабощения народа совершенно неоправдано. Церковь жила со своим народом. Подавляющее большинство священников влачили такое же нищенское существование, как и крестьяне. При этом только Церковь занималась образованием крестьянства. Церковь не была для народа чужой, она была церковью народной.

Петр Первый лишил русскую церковь всякой самостоятельности и низвел ее до уровня одного из государственных департаментов. Фактически церковью управлял гос. чиновник - обер-прокурор Синода. Иногда случалось, что чиновник этот даже не был христианином. Но даже находясь в таком пленненном состоянии Церковь продолжала служить народу в области образования и просвещения, в решении социальных пролем. В частности церковь сыграла ключевую роль в отмене крепостничества. Не редко случалось так, что выходцы из крестьянства в Церкви достигали высших иерархических степеней.

Вообще же нужно сказать, что русское государство было при всех своих огромных недостатках несравненно гуманнее, чем государство советское.

//Вы считаете, народ не был рабом?// Если народ и был рабом, то церковь не накладывала на него это рабства, а вместе со своим народом его разделяла.

//Имел народ возможность найти в вере спасение от покорности и раболепства?//
Церковь никогда не призывает к революциям политическим. Дело Церкви - революция духа. Пока не произойдет этой внутренней революции и преображения, всякая политическая революция будет бесполезным кровопролитием. Русская история - прекрасное тому подтверждение.

Благодарю, отец

Благодарю, отец Георгий за мое просвещение в вопросах взаимоотношений государства и церкви в Российской державе.

Мое невежество немного умалилось, круг познанного расширился… но, как ни парадоксально, граница с неведомым расширилась…

Уже с неделю я ежедневно читаю «Библию», которую приобрел на выставке-ярмарке «Кладезь» в г.Дятлово. Читаю не спеша. Пока постигаю Ветхий Завет. Уже есть определенные открытия и ряд вопросов…

Хочу Вас спросить, отец Георгий, могу ли я здесь на портале задавать Вам вопросы, потому что простое чтение святого писания не всегда позволяет постичь всего заложенного в нем смысла. Что-то остается непонятным… Я встречал высказывание, что Ветхий Завет нужно воспринимать через прочтение Нового… Возможно, это так, но я не привык метаться туда-сюда… «Юношеский» максимализм требует получить ответы «здесь и сейчас».

Слово за Вами.

Я предлагаю

Я предлагаю открыть отдельную тему по Библии. Думаю это будет полезный и интересный опыт.
Жду Ваших вопросов.

Вопросы...

Создал форум для вопросов по Библии... Думаю, пока этого хватит...

===> http://www.dyatlovo.info/?q=forumy/bibliya-voprosy-i-otvety

Источник: Дятловская районная газета "Перамога" и интернет-портал http://diatlovonews.by/